THG … ลงทุนเพื่อผู้สูงวัย มิติใหม่แห่งการเติบโต

 

“เพราะสุขภาพที่ดี คือรากฐานของความสุข”
.
ปณิธานที่มุ่งมั่นของหมอบุญ  วนาสิน ร่วมกับเพื่อนหมอจากศิริราช  ในการเปิดโรงพยาบาลธนบุรีเม ื่อ 42 ปีที่แล้ว ด้วยความต้องการรักษาคนเจ็บ ไข้ได้ป่วยในราคาที่เป็นธรร ม
.
แต่การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสัจธรรมที่มนุษย์เราไม่ อาจปฏิเสธได้

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแ ห่งชาติระบุว่า
.
ในปี 2560 มีคนอายุมากกว่า 60 ปี ถึง 11.3 ล้านคน หรือคิดเป็น 16.7% ของคนไทยทั้งประเทศ
.
และอีก 3 ปี ข้างหน้า คาดการณ์กันว่าตัวเลขผู้สูง อายุจะเพิ่มเป็น 20% หรือแปลว่า ทุก 5 คนที่อยู่รอบตัวเราจะมี 1 คนที่เป็นคนแก่วัยเกษียณ
.
อีก 10 ปี ถัดไป ตัวเลขนี้จะกลายเป็น 1 ใน 4 และไม่แน่ว่า 1 คนนั้นอาจจะเป็นพ่อแม่เรา หรือว่าแม้แต่ตัวเราเองในอน าคต
.
คำถามสำคัญก็คือ “เราเตรียมตัวกันหรือยัง?”

…………………….. …………………..
..
ถ้าพูดถึง THG หรือบมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เราก็จะนึกถึงโรงพยาบาลชื่อ ดังย่านฝั่งธนฯ มีคุณหมอที่เก่งมาจากศิริรา ช เชี่ยวชาญในการรักษาผู้สูงอ ายุ แต่จริงๆ แล้ว THG มีรายได้ปีนึงเกือบ 7,000 ล้านบาท และมีธุรกิจหลากหลายกว่านั้ น โดยแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
..
1) โรงพยาบาล สัดส่วน 94.3%
อยู่ในกรุงเทพฯ 2 แห่ง ต่างจังหวัด 3 แห่ง และต่างประเทศคือ จีนกับพม่า ประเทศละหนึ่งแห่ง นอกจากนี้ ยังรับบริหารโรงพยาบาลอื่น ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
.
2) ดูแลผู้ป่วยและขายเครื่องมื อแพทย์ สัดส่วน 5.4%
ส่วนนี้แม้ยังเล็กอยู่ แต่เป็นอนาคตที่จะเติบโตได้ อีกมาก โดยตอนนี้มีการให้บริการรัก ษาผู้ป่วยถึงบ้าน มีร้านยาชื่อ Apex Health Care และโครงการดูแลผู้สูงวัยที่ กำลังพัฒนา อย่าง Jin Wellbeing County และ Thonburi Health Village
.
3) ธุรกิจอื่นๆ เช่น พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ สัดส่วน 0.3%
…………………….. ………………
.
** ผลประกอบการ THG เป็นอย่างไร? **
.
ปี 2559 รายได้รวม 6,229 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนของเจ้าของบริ ษัทใหญ่ 511 ล้านบาท (GPM 27.5%, NPM 8.2%)
ปี 2560 รายได้รวม 6,611 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนของเจ้าของบริ ษัทใหญ่ 554 ล้านบาท (GPM 27.7%, NPM 8.4%)
.
9M2560 รายได้รวม 4,874 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนของเจ้าของบริ ษัทใหญ่ 396 ล้านบาท (GPM 27.1%, NPM 8.1%)
9M2561 รายได้รวม 5,211 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนของเจ้าของบริ ษัทใหญ่ 326 ล้านบาท (GPM 27.3%, NPM 6.3%)

รายได้เติบโตได้อยู่ในระดับ  6-8% อัตรากำไรขั้นต้นยังรักษาได ้สม่ำเสมอ แต่อัตรากำไรสุทธิเริ่มลดลง  สาเหตุหลักมาจากการที่ปัจจุ บัน THG อยู่ในช่วงเวลาของการลงทุน มีทั้งค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายศึกษาพัฒนาโครงกา ร ค่าบุคลากรต่างๆ
.
ถ้าเราไปดูที่งบกระแสเงินสด ด้านการลงทุน (CFI) ก็จะพบว่าเป็นตัวเลขติดลบปี ละ 1,500 – 2,500 ล้านบาท ทุกปี ก็สอดคล้องไปในทางเดียวกัน คือ กำลังลงทุนเพื่อสร้างการเติ บโตครั้งใหม่
.
หนึ่งในโครงการที่ THG หมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นธุ รกิจหลักในอนาคตที่จะทำกำไร ได้อย่างยั่งยืนก็คือ โครงการ “Jin Wellbeing County” ที่จับแนวโน้มสังคมผู้สูงอา ยุ อย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้น ผมอยากพาไปรู้จักโครงการกัน เพิ่มเติมครับ
…………………….. ………………….
..
** Jin Wellbeing County … เมืองแนวคิดใหม่เพื่อคนวัยเ กษียณ **
.
หลายคนกำลังประสบปัญหานี้ ขณะที่เรากำลังทำงานหาเงิน แต่พ่อแม่เริ่มแก่ตัวลง ปวดหลังบ้าง ความดันบ้าง เบาหวานเริ่มถามหา เริ่มเดินเหินไม่คล่องตัว ตามประสาคนอายุมาก แล้วทางเลือกที่เรามีคืออะไ ร
..
• ออกจากงานมาดูแลท่าน ก็อาจจะได้ไม่นาน เพราะภาระเราเองก็มีทั้งค่า บ้าน ค่ารถ ค่าใช้จ่ายอีกหลายอย่าง
.
• จ้างพยาบาลส่วนตัวมาดูแล ก็อาจจะติดที่ค่ารักษา และไม่รู้จะไว้ใจได้มากน้อย แค่ไหน
.
• บ้านพักคนชรา ก็กลัวท่านจะเหงา และไม่รู้ว่าจะมีคนดูแลได้ด ีเหมือนเราหรือเปล่า
.
ขณะที่นึกถึงพ่อแม่ เราก็เริ่มนึกได้ว่า เอ๊ะ ตัวเราเองก็เป็นสาวโสด อีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้า เราก็ต้องแก่ ต้องเหงา สุขภาพก็คงจะเริ่มถดถอยไปตา มวัย แล้วเราจะทำอย่างไรดี
.
นี่คือ Insight ที่จิณณ์ เวลบี้อิ้ง พบเจอในสังคมไทยเราทุกวันนี ้ จึงได้สร้างโครงการ … ไม่สิ เรียกว่าเป็น “เมือง“ น่าจะเห็นภาพชัดกว่า โดยมีขนาดกว่า 140 ไร่ อยู่โซนรังสิต ริมถนนพหลโยธิน ที่เรียกว่าเป็น “Integrated Healthcare” ก็คือ การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ นั่นเอง
.
เริ่มต้นจากหน้าโครงการ มีอาคาร Jin Wellness Institute มีทั้งฟิตเนส สปา สระว่ายน้ำ ห้องกิจกรรมที่เหมาะกับความ ต้องการของผู้พักอาศัย และมีอาคารโรงพยาบาลธนบุรี บูรณา สำหรับผู้สูงวัยอายุและผู้ป ่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิ เศษ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง อัลไซเมอร์ จำนวน 54 เตียง และมีคลินิกสำหรับคนไข้นอกเ พื่อดูแลสุขภาพผู้สูงวัย
..
ถัดมาเป็นอาคารที่พักอาศัย (Active Living) เบื้องต้นมี 2 Clusters เป็นแบบ Low Rise 7 ชั้น 5 อาคาร 494 ยูนิต ตรงกลางจัดเป็นลำธารแนวยาว และมีทางเดินขนาดใหญ่ที่รถก อล์ฟวิ่งได้ ทางเดินก็จะมีราวจับตลอดทาง  พร้อมจุดพักเป็นระยะๆ ให้ผู้สูงวัยแวะชมนกชมไม้แล ะชมลำธาร พูดคุยกันได้ตลอด ที่สุดปลายทางก็จะทำเหมือนเ ป็นสระน้ำ โดยโครงการนี้เลือกที่จะทำพ ื้นที่เป็นสวนถึง 50% และเลือกต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่ มเงา มีสีสันออกดอกตามฤดูกาลไว้ด ึงดูดนกและผีเสื้อต่างๆ ให้บินมาอยู่ตลอด เรียกได้ว่าอยู่ท่ามกลางธรร มชาติจริงๆ
..
ส่วนภายในห้องพักก็ออกแบบให ้เหมาะกับผู้สูงวัยอายุ ตั้งแต่ห้องที่มีขนาดใหญ่ ประตูกว้าง รถเข็นเข้าออกและหมุนรอบได้ สะดวก กระเบื้องก็เลือกแบบกันลื่น พิเศษ มีราวจับและที่นั่งอาบน้ำ โต๊ะ ตู้ เตียง มีการลบมุมที่แหลมคมเพื่อกั นการเผลอเดินชน ตู้เสื้อผ้าก็สามารถติดตั้ง ที่แขวนปรับระดับได้ให้เหมา ะกับคนนั่งรถเข็นหยิบได้สะด วก
…………………….. …………………….. …………
.
** Jin Wellbeing County … ที่สุดแห่งการดูแล **
..
ก่อนที่จะเข้าไปอยู่ เขาจะถามเราก่อน ตั้งแต่เรื่องสุขภาพ อาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ รวมถึง Lifestyle เพราะว่าที่นี่มีกิจกรรมมาก ว่า 40 อย่าง ทั้งดนตรี ศิลปะ ทำอาหาร เต้นรำ สวดมนต์ และมีระบบ Tracking System ติดตามตัว ที่จะเก็บข้อมูลเฉพาะบุคคลไ ว้หมด เพื่อที่จะได้รู้ว่ามีโรคปร ะจำตัวอะไร แพ้อะไรบ้าง ชอบหรือไม่ชอบอะไร รวมถึงถ้าเกิดอุบัติเหตุ เผลอล้มขึ้นมา ก็จะได้มีคนเข้าไปช่วยได้ทั นท่วงที เรียกได้ว่าปลอดภัยเหมือนมี หมอ พยาบาล ดูแลอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง
..
โครงการนี้เป็นแบบขายขาดราค าเริ่มต้น 4 ล้านบาท หรือใครที่เป็นนักลงทุนเองก ็สามารถซื้อเป็นทรัพย์สินแล ะให้โครงการหาลูกค้าเพื่อปล ่อยเช่าก็ได้เช่นกัน
.
ได้ข่าวว่าคอนโดขายดี ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้สูงวัย แต่สาวโสดหลักสี่หลักห้าก็ม าจับจองเป็นเจ้าของกันไว้เย อะพอสมควร คงต้องติดตามดูกันครับว่า โครงการนี้จะทำกำไรในรูปตัว เงินให้กับ THG ได้มากน้อยแค่ไหน
.
แต่อย่างน้อย ผมเชื่อว่า Jin Wellbeing County น่าจะทำกำไรที่เป็นความสุขก ายสบายใจให้กับผู้สูงวัยได้ ตราบจนลมหายใจสุดท้ายของชีว ิตได้อย่างแน่นอน
..
#THG #JINWELLBEING #วิตามินหุ้น