สรุป Business Model EP1 … TQM

สรุป Business Model EP1 … TQM

On

ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 ในนามบริษัทเกียงซิง โดยคุณปู่เอ็กเซี้ยง และคุณพ่อกวง แซ่แต้ จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 บริหารงานโดย ดร.อัญชลิน และดร.นภัสนันท์ เป็นบริษัทนายหน้าประกันภัย คือเป็นคนกลางให้บริษัทประกันกับลูกค้า ได้ค่าคอมมิชชั่นและค่าบริการ ข้อดีคือ ไม่ต้องรับความเสี่ยงถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้น