หุ้นตกแบบนี้ โอกาสทองลงทุน SSF กองพิเศษ

หุ้นตกแบบนี้ โอกาสทองลงทุน SSF กองพิเศษ

On

มีคำพูดที่ว่า “ในวิกฤต มี โอกาส” แต่จริงๆ แล้วประโยคนี้ยังไม่จบ เพราะต้องพูดต่อท้ายว่า “ถ้าลงทุน ถูกที่ ถูกเวลา”   ** โอกาสในวิกฤต Subprime ** ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2551 กับวิกฤติสินเชื่อซับไพร์ม ถ้าเราลงทุนในตลาดหุ้นไทย แล้วถือไว้ 10 ปี ผลตอบแทนจะเป็นอย่างไร