How to วิเคราะห์คุณภาพหุ้นด้วย Five Forces Model

How to วิเคราะห์คุณภาพหุ้นด้วย Five Forces Model

On

สินค้าดี แบรนด์ดัง ธุรกิจน่าสนใจ อาจยังไม่พอกับการตัดสินใจเลือกลงทุนในหุ้นซัก 1 บริษัท อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เราจำเป็นต้องวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพของความอยู่รอด ความแข็งแกร่งและการสร้างกำไรอย่างยั่งยืน ก็คือ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท   วันนี้ผมอยากเล่าเรื่องของ “Five Forces Model” สุดยอดเครื่องมือวิเคราะห์การแข่งขันธุรกิจที่เป็นการวิเคราะห์แรงกดดัน 5 ด้าน ที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ โมเดลนี้คิดค้นขึ้นโดย Michael E. Porter ตั้งแต่ปี 1979 แต่ยังใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงทุกวันนี้