หนู MALEE กำลังเดินหลงทาง

หนู MALEE กำลังเดินหลงทาง

On

ปี 2016 ยอดขาย 6,541 ล้านบาท กำไรสุทธิ 530 ล้านบาท ปี 2017 ยอดขาย 5,916 ล้านบาท กำไรสุทธิ 286 ล้านบาท ปี 2018 ยอดขาย 5,349 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 273 ล้านบาท .. Q1’18 กำไรสุทธิ 9 ล้านบาท Q2’18 ขาดทุนสุทธิ 15 ล้านบาท Q3’18 ขาดทุนสุทธิ 124 ล้านบาท Q4’18 ขาดทุนสุทธิ 143 ล้านบาท