Brand Repertoire ของไก่ทอด KFC

Brand Repertoire ของไก่ทอด KFC

On

เห็นข่าวเรื่องการเปรียบเทียบไก่ทอด KFC กับ ไก่ทอดหาดใหญ่ และ Fuji กับ ซูชิตลาดนัด อันนี้เข้าใจเจตนาของคนเขียนว่าอยากให้เรามุ่งมั่นตั้งใจกับเป้าหมาย ไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งรอบข้าง พัฒนาตัวเอง ให้เราก้าวไปข้างหน้า ซึงผมมองว่านี่คือ Key Take Away ของคนเขียน ซึ่งมองมุมนี้คือ สร้าง inspiration ดี