COMAN … เงินสดเยอะ แต่จะใช้อย่างไรดี

COMAN … เงินสดเยอะ แต่จะใช้อย่างไรดี

On

บริษัททำ software ให้โรงแรม 920 แห่ง จำนวนห้องมากกว่า 130,00 ห้อง . ผ่านมาหลายปี กำไรดูไม่ค่อยโตเท่าไหร่ ตัวเลขเป็นแบบนี้ . ปี 2558 กำไรสุทธิ 27.1 ล้านบาท ปี 2559 กำไรสุทธิ 33.4 ล้านบาท ปี 2560 กำไรสุทธิ 30.1 ล้านบาท ปี 2561 กำไรสุทธิ 32.8 ล้านบาท