กรณีศึกษา CIG

กรณีศึกษา CIG

On

CIG รับจ้างผลิตคอยล์ร้อนและเย็น ที่ใส่ในแอร์ ตู้เย็น ขายในประเทศ 70% และต่างประเทศ 30% บริษัทยังมีธุรกิจอื่นผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เช่น ธุรกิจจำหน่ายและผลิตเอทานอล ธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟ ธุรกิจก่อสร้าง รวมถึงนำสายไฟฟ้าลงดิน คือ หลากหลายมากแต่หลัก ๆ ก็ยังเน้นขายคอยล์อยู่ดี