เห็นได้ก่อนใครใน 1 ย่อหน้า

เห็นได้ก่อนใครใน 1 ย่อหน้า

On

123 เรื่องราวความคิดของคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลก ได้ถูกนำมาสรุปให้เหลือเพียงเรื่องละหนึ่งย่อหน้า ผลงานอีกหนึ่งเล่มของคุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร ที่เป็นคนอ่านหนังสือเยอะมา ก และกลั่นกรองเฉพาะประเด็นหลักที่เป็นแก่นออกมาเท่านั้น  ผมจะหยิบบางช่วงบางตอนมาประ ยุกต์กับการลงทุนให้อ่านกัน แบบนี้ครับ