แม่บ้านนักลงทุน … วราพรรณ วงศ์สารคาม

แม่บ้านนักลงทุน … วราพรรณ วงศ์สารคาม

On

จากนักเรียนทุนพยาบาล ทำงานสถานีอนามัยใกล้บ้านที ่อ่างทอง เริ่มต้นด้วยเงินเดือน 2,800 บาท แต่ด้วยความประหยัดอดออม ขยันหาความรู้ มีหลักคิดหลักการลงทุนที่ชั ดเจน จนวันนี้มีอิสรภาพทางการเงิ น เกษียณตัวเองออกมาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก ปั่นจักรยาน และช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีความสุข (แต่ก็ยังปล่อยให้เงินทำงาน ด้วยตัวมันเองไปเรื่อย ๆ อยู่)