อ่านคำอธิบายแล้วดูเริ่มเหนื่อยสำหรับ KTC รายได้ยังโตอยู่ทั้งดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม +6% และ +5% ตามลำดับ พอร์ตลูกหนี้ขยายตัวสูงสุดในรอบ 2 ปี แต่สิ่งที่ตามมากับผลดังกล่าว คือ
..
• ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะต้องการดึงคนเข้ามา ซึ่งสูงกว่ารายได้ที่เติบโต (ปกติจะต่ำกว่า)
• หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม 16%
• หนี้สูญรับคืน -1% เริ่มทวงหนี้ยากขึ้นเป็นมาตั้งแต่ไตรมาสที่แล้ว
• NPL ต่ำอยู่ก็จริง 1.07% แต่ลดกว่านี้แบบเยอะ ๆ คงยาก โดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลที่เริ่มขยับขึ้นมาบ้าง
.
• จำนวนลูกค้าบัตรไม่ค่อยเพิ่ม
o บัตรเครติดเพิ่มจาก Q2 มา Q3 น้อยมาก 2,405,570 มาเป็น 2,460,595 บัตร
o สินเชื่อ บุคคลจํานวน 985,037 ลดลงเป็น 973,356 บัญชี
• ส่วนธุรกิจพิโกและนาโนไฟแนนซ์ กำลังทดสอบระบบอยู่ กว่าจะรับรู้กำไร 18-24 เดือน

สรุปคือ KTC เร่งใช้จ่าย เพื่อให้รายได้เติบโต แต่ก็ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายและการสำรองหนี้เพิ่ม ขณะเดียวกันการทวงหนี้ก็เริ่มทำได้ยากขึ้น กำไรยังสูงอยู่ก็จริงแต่เริ่มเห็นการโตที่ชะลอลง
.
#KTC #วิตามินหุ้น