“FSMART ประกาศซื้อหุ้นคืน”

น่าจะเป็นข่าวดีทางจิตวิทยา ที่ FSMART เพิ่งประกาศซื้อหุ้นคืน 20 ล้านหุ้น วงเงิน 300 ล้านบาท แปลว่าสามารถซื้อได้ที่ราคา  15 บาท เลยนะ

FSMART มี 800 ล้านหุ้น Free Float 43.7% ตีกลม ๆ คือ มีหุ้นหมุนเวียน 350 ล้านหุ้นในตลาด วันที่ขายหนัก ๆ วันสองวันนี้ก็ 24-30 ล้านหุ้นต่อวัน
.
แต่การที่ประกาศซื้อหุ้นไม่ ได้หมายความว่า บริษัทจำเป็นต้องซื้อนะครับ  อาจซื้อไม่ครบหรือไม่ซื้อเล ยก็ได้ และพอซื้อเสร็จ 6 เดือนผ่านไปก็เอามาขายคืนได ้ หรือถ้าไม่ขายก็ลดทุนไป
.
ใครซื้อไว้เมื่อวานสบายเลย มาดูกันครับว่าเปิดบ่ายตลาด จะตอบรับยังไง