bit.ly/Beating_COVID19
..
หนังสือฉบับเฉพาะกิจที่ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ได้เขียนขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องราวของ COVID-19 แบบอธิบายง่าย กระชับตรงประเด็น มีตัวเลขสถิติอ้างอิง มีทั้งความเป็นมาของโรค วิธีการดูแลป้องกัน รวมไปถึงอัพเดตเรื่องของวัคซีนต่างๆ ด้วย

เนื้อหาคล้ายกับที่ดร.ศุภวุฒิให้สัมภาษณ์ในรายการ Money Chat เมื่อวันก่อน อยางให้ดูรายการก่อนแล้วไปอ่านหนังสือจะเข้าใจชัดขึ้นครับ https://youtu.be/gKQMnOlToFI
..
ผมหยิบบางประเด็นที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังครับ
.
1. มาตรการในการควบคุม COVID-19 คือ Test, Trace, Isolate และ Treat
.
• Test คือ การเร่งตรวจผู้ต้องสงสัยให้ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน
• Trace คือ การสืบสาวติดตามผู้ใกล้ชิดของคนที่ติดเชื้อ
• Isolate คือ การกักตัว
• Treat 80% ของผู้ติดเชื้ออาการเล็กน้อย 20% ต้องได้รับการบำบัด 5% ป่วยหนักถึงขั้นเข้า ICU
.
2. ทั้ง 4 ขั้นตอน ต้องทำควบคู่ไปกับการ Lock Down เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้มีกิจกรรมร่วมกันทางสังคม
.
3. COVID-19 ยังไม่มียารักษา แต่หลายบริษัททั่วโลกกำลังทดลองกันอยู่ เช่น บริษัท Gilead (กิเลียด) กำลังทดลองยา Remdesivir (เรมเดสิเวียร์) ซึ่งเป็นยาบรรเทาอาการ อยู่ในขั้นทดลองกับคนในขั้นสุดท้ายแล้ว ผลจะได้เดือนพฤษภาคม 2020 ส่วนวัคซีน อย่างเร็วที่สุดอาจต้องรอถึงต้นปี 2021
.
4. ปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การเสียชีวิต ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุจะเสี่ยงกว่า แต่ถ้าคนอายุน้อยที่เป็นโรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน โดยมีสัดส่วนคือ
..
• 14.8% มีอายุเกิน 80 ปี ขึ้นไป
• 13.2% เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
• 9.2% เป็นโรคเบาหวานที่ไม่ควบคุม
• 8.4% เป็นโรคความดันสูง
.
5. เชื้อ COVID-19 มีชีวิตได้นานแค่ไหน
.
• 3 ชั่วโมงบนละอองอากาศ
• 4 ชั่วโมงบนทองแดง
• 1 วัน บนกระดาษแข็ง
• 2 วัน บนเหล็ก
• 3 วัน บนพลาสติก
.
6. วิธีการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ
.
• ยืนห่างกัน 2 เมตร
• ไม่ควรยืนใกล้กันเกิน 10 นาที
• ล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อเท่ากับเพลง Happy Birthday 2 รอบ (ประมาณ 20 วินาที)
..
แนะนำให้ดูบทสัมภาษณ์และอ่านหนังสือ Beating COVID-19 ของ ดร.ศุภวุฒิ กันครับ
.
#BEATINGCOVID19 #วิตามินหุ้น
www.stockvitamins.co