🧤 STGT … งบ Q1 +169% 🧤

ต้องเริ่มต้นที่บริษัทแม่ก่อน นั่นก็คือ STA ยอดขาย Q1 อยู่ที่ 17,481 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนตามนี้
..
 66% ยางแท่ง เติบโต 23.8%
 22% ถุงมือยาง เติบโต 26.1%
 8% ยางแผ่นรมควัน เติบโต -19.3%
 4% น้ำยางข้น เติบโต -12.7%
..
เราจะเห็นว่าสินค้าหลัก 2 ตัว คือ ยางแท่งและถุงมือยาง เติบโตสูงมาก ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นเยอะมาก แม้ว่าแนวโน้มราคายางจะลดต่ำลง โดยเฉพาะถุงมือยางต้องบอกว่า ได้รับผลบวกจากสถานการณ์ COVID เป็นอย่างมากทั้งในแง่ความต้องการใช้ และกำลังการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น
..
📌 สิ่งที่น่าสนใจของ STGT คือ
.
1⃣ ยอดขายอยู่ที่ 3,760 ล้านบาท เติบโต 25.7% เป็นการเติบโตในแง่ของปริมาณขายถึง 29.2% เพราะความต้องการใช้ในช่วง COVID-19 เพิ่มเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าราคาขายจะลดลง 2.5%
.
2⃣ ปริมาณที่เพิ่มขึ้นไม่ได้แค่ทางการแพทย์แต่ว่าเพิ่มในอุตสาหกรรมอื่นด้วย 44% ขายที่เอเชีย 19% อเมริกาเหนือ 15% อเมริกาใต้ 13% แอฟริกา เรียกได้ว่ากระจายไปทุกทวีป แต่หลักๆ อยู่ในแถบเอเชีย เพราะจีนคือลูกค้าหลัก
.
3⃣ GPM เพิ่มจาก 13.1% เป็น 18.8% และถ้าเทียบกับ GPM ของ STA นั้นอยู่ที่ 14.1% แปลว่า ถุงมือยาง เป็นสินค้าที่ดันกำไรให้กับบริษัทแม่เป็นอย่างมาก
.
4⃣ ถ้าย้อนมาดูโครงสร้างงบกำไรขาดทุนของ STGT
.
ยอดขาย 100 บาท เป็นต้นทุนขาย 81.2 บาท SG&A 5.6 บาท ดอกเบี้ย 1.2 บาท ภาษี 0.8 บาท กำไรสุทธิ 11.2 บาท ต้องบอกว่าปกติจะโดนกดดันด้วยต้นทุนขายแต่รอบนี้ถือว่าดีขึ้นเยอะ
.
5⃣ กำไรสุทธิ เพิ่มจาก 156 เป็น 421 ล้านบาท +169%
.
6⃣ในแง่ของงบดุล
.
• 63% ของสินทรัพย์เป็นโรงงาน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 14% เป็นลูกหนี้ 13% เป็นสินค้าคงเหลือ
• 62% ของหนี้สินเป็นเงินกู้ระยะยาว 12% เป็นเงินกู้ระยะสั้น 20% เป็นเจ้าหนี้
• D/E 1.86 เท่า
.
..
📌 โดยสรุปรอบนี้ STGT ถือว่าทำได้ดีมาก และเป็นตัวช่วยเพิ่มทั้งยอดขายและกำไรให้กับ STA อย่างมาก ในระยะสั้น อย่างน้อยก็ปีนี้ความต้องการใช้ถุงมือยางก็น่าจะยังคงเพิ่มสูงขึ้น แต่เราก็ต้องคอยติดตามปัจจัยเรื่องราคายาง ค่าเงินบาท ค่าเงินริงกิต อย่างใกล้ชิดว่าจะผันผวนแค่ไหน ซึ่งก็จะกระทบกับรายได้และกำไรของ STGT
..
📌 สำหรับแผนการเข้าตลาดของ STGT คาดว่าจะอยู่ในช่วง Q3 ปีนี้ ก็ถือว่าเข้ามาในจังหวะได้ถูกที่ถูกเวลา ซึ่งดูแล้วเงิน IPO คงเอามาเพิ่มกำลังการผลิต และชำระหนี้เพื่อลด D/E เดี๋ยวไว้ใกล้เข้าตลาดจะมาเล่าให้ฟังอีกทีครับว่าคุ้มค่าแค่ไหน
..
#STGT #วิตามินหุ้น