กำไรสุทธิ +20% แต่มีกำไรพิเศษจาก
🔹 การป้องกันความเสี่ยง 181 ล้านบาท
🔹 กำไรตราสารอนุพันธ์ 51 ล้านบาท
🔹 กำไรอัตราแลกเปลี่ยน 4 ล้านบาท
.
ถ้าดัดออกไป กำไรน่าจะทรงๆ หรือบวกไม่เกิน 5% แต่คิดว่า ดีกว่า นักวิเคราะห์คาด
..
จำนวนคนใช้บริการ DTAC ลดลง 835,000 เบอร์ หลักๆ มาจากเติมเงิน ที่นักท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าวลดลง
.
ที่สงสัยคือ ARPU เติมเงิน -4% รายเดือน -0.8% แต่ทำไมเอามาถัวกันแล้ว +0.5% ได้
.
#DTAC #วิตามินหุ้น