🌽 SUN … สรุป OppDay Q1’20 🌽

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” และภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า รวมทั้งธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร
.
🌽 ตลาดส่งออกข้าวโพด
.
🔸 44,537 ล้านบาท มาจากไทย 16% มาจาก SUN 4% >> แปลว่า ทุก 100 บาทที่ไทยส่งออกมาจาก SUN 25 บาท
🔸 ประเทศที่ส่งออกข้าวโพดมากที่สุดคือ ฮังการี 19% รองมาคือ ไทย และ อันดับ 3 USA 14%
🔸ในส่วนของการนำเข้า 19% ญี่ปุ่น 10% UK 8% เบลเยี่ยม >> ช่วง COVID อังกฤษนำเข้าน้อยลง
..
🌽 สัดส่วนรายได้ของ SUN
.
🔸แบ่งตามผลิตภัณฑ์: 67% ข้าวโพดกระป๋อง 16% ข้าวโพดถุงสุญญากาศ 12% ข้าวโพดแช่แข็ง
🔸 แบ่งตามพื้นที่: 82% ต่างประเทศ 18% ในประเทศไทย
– ต่างประเทศ: 54% เอเชีย 13% ตะวันออกกลาง 12% ยุโรป
– ช่วง COVID ยุโรปสั่งเพิ่มขึ้นเยอะ พวกกระป๋อง
– ลูกค้าส่วนใหญ่ทั้งในและต่างประเทศคือ Distributor, Agent, Importer คือ ซื้อไปขายต่ออีกที
.
🔸แบ่งตามคำสั่งซื้อ: 68% OEM 27% แบรนด์ตัวเองชื่อ KC
..
🌽 กำลังการผลิตต่อปีของ SUN
.
🔸ข้าวโพดกระป๋องและถุง 150,000 ตัน ใช้ไป 64%
🔸ข้าวโพดแช่แข็ง 50,000 ตัน ใช้ไป 28%
🔸 เรียกได้ว่ารองรับออเดอร์ได้อีกเพียบ แต่มองอีกมุม คือ ยังใช้กำลังการผลิตไม่เต็ม ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูง
..
🌽งบกำไรขาดทุนของ SUN
.
🔸รายได้ +40.8% ได้ทั้งลูกค้าเก่าใหม่ และยอดขายในประเทศเพิ่มเยอะมาก
– ในประเทศ +60% เพิ่มจากสินค้ามันหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว ถั่วลายเสือ ที่เราเห็นขายใน 7-11 แต่สัดส่วนยังไม่เยอะมาก
– ต่างประเทศ ลูกค้ายุโรปตุนข้าวโพดกระป๋องเยอะ ยอดขายแซง middle east แล้ว ตอนแรกลูกค้าตกใจ order หาย แต่ผ่านไปซักพักก็เริ่มกลับมาตุนสินค้ามากขึ้น
– เงินบาทอ่อนทำให้ช่วยส่งออกด้วย แต่บริษัทำ forward 50-70% เพราะไม่อยากเสี่ยงเกินไป
.
🔸ต้นทุนสูงจากภัยแล้ง ผลผลิตออกมาน้อย ต้นทุนค่าจ้างแรงงานรายวันเพิ่มขึ้น
🔸ขาดทุนทางบัญชีตราสารอนุพันธ์ 28 ล้านบาท >> CFO บอก Q2 จะ reverse กลับ
..
🌽 อนาคต มีอะไรให้กังวล
.
🔸 ยอดขายต่อเนื่องมั้ย ผู้บริหารบอกว่าได้ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่เพิ่ม ไม่ต่อราคาด้วย มองหาของมีคุณภาพมากขึ้น คงเพราะจาก COVID
🔸 ในแง่ภัยแล้งส่งผลกระทบให้ผลผลิตลดลง ต้นทุนสูงขึ้น แต่ผู้บริหารมองว่าเข้า Q2 เริ่มหน้าฝนแล้ว จะดีขึ้น
🔸 งาน Fair ไปออกไม่ได้ ต้องติดต่อ online แทน คุยกับลูกค้าบ่อยขึ้น (แต่ก็แอบคิดว่า โอกาสได้ลูกค้าใหม่จะลดลงมั้ย)
🔸 ค่าเงินก็มีผล แต่ก็ทำประกันไว้บางส่วนแล้ว
..
#SUN #OPPDAY #วิตามินหุ้น