เมื่อ TGCI รวมร่างเป็น COTTO

ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้อง ตรา CAMPANA และ CASA บริษัทลูกของ SCC ที่กำลังจะรวมร่างเข้ากับอีก 4 บริษัท ซึ่งขายกระเบื้องเหมือนกัน คือ COTTO, SOSUKO เรียกว่าขายหมดตั้งแต่ของถูกยันแพง และจะกลับเข้ามาเทรดในตลาดอีกครั้งในวันที่ 3 สิงหาคม โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ หรือชื่อย่อคือ “COTTO”

บริษัทใหม่ใหญ่กว่าเดิมเยอะ  สินทรัพย์เพิ่มประมาณ 3-4 เท่า รายได้เพิ่ม 5-6 เท่า ส่วนกำไรเพิ่มมั้ย เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลัง แต่บริษัทใหม่ก็จะขึ้นกับแบ รนด์ COTTO เป็นหลักเพราะสัดส่วนเยอะสุ ด
..
** มาเริ่มที่งบดุลกันก่อน จากงบล่าสุด Q2’61 **
.
• สินทรัพย์ของ COTTO ตีกลม ๆ 12,500 ล้านบาท มาจากทุนตัวเองเป็นหลัก 9,000 ล้านบาท และมีหนี้อยู่ 3,500 ล้านบาท เห็นแบบนี้แปลว่า หนี้น้อยดีนะ
• 45% ของสินทรัพย์คือ โรงงาน เครื่องจักร เตาเผา 23% สินค้าคงเหลือ ก็คงไม่พ้นกระเบื้อง และ 14% เป็นลูกหนี้การค้า
• 46% ของหนี้สินเป็นเจ้าหนี้การค ้า และ 38% เป็นเงินกู้ระยะสั้น
• งบหน้าตาแบบนี้บอกให้เรารู้ ว่า เป็นหุ้นแบบโรงงานใหญ่ ทุนหนา ไม่ได้มีภาระเงินกู้ มีแค่กู้เงินสั้นไม่ถึงปีเอ ามาหมุนเวียน และผลิตสินค้าออกไปขาย มีสต็อคเก็บของน่าจะไว้ที่โ กดังไม่ก็โชว์รูม
.
..
** มาดูต่อที่งบกำไรขาดทุนกันบ ้าง **
.
• เริ่มที่ตัวธุรกิจก่อน หลัก ๆ คือขายกระเบื้องเซรามิค 76% มาจากในประเทศ 22% ต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มอาเซียน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ยุโรป และทวีปอเมริกา 2% ขายที่ดินเพราะมีนิคมอุตสาห กรรมด้วย
• มาดูโครงสร้างบการเงิน ยึดที่ปี 2560 ยอดขาย 100 บาท เป็นต้นทุน 70 บาท เป็นค่าจัดจำหน่ายและค่าบริ หาร 26 บาท จ่ายดอกเบี้ยและภาษี 1 บาท ได้กำไรขายที่ดินกลับมาช่วย  1 บาท กำไรสุทธิเหลือ 4 บาท
• จะเห็นว่ากำไรค่อนข้างบาง และต้นทุนก็ขึ้นกับวัตถุดิบ  ค่าเชื้อเพลิงในการเผากระเบ ื้อง ค่าน้ำมันในการขนส่งพอสมควร ทีเดียว แต่ไม่มีภาระดอกเบี้ยและภาษ ี

======================
.
** มาดูผลประกอบการย้อนหลังกัน บ้าง **
.
ปี 2558 รายได้รวม 15,111 ล้านบาท กำไรสุทธิ 440 ล้านบาท
ปี 2559 รายได้รวม 13,725 ล้านบาท กำไรสุทธิ 238 ล้านบาท
ปี 2560 รายได้รวม 13,155 ล้านบาท กำไรสุทธิ 470 ล้านบาท
6 เดือน ปี 2560 รายได้รวม 6,862 ล้านบาท กำไรสุทธิ 209 ล้านบาท
6 เดือน ปี 2561 รายได้รวม 6,165 ล้านบาท กำไรสุทธิ 46 ล้านบาท
..
รายได้หดตัวมาทุกปี ตามภาคก่อสร้างที่ไม่โต แต่กำไรมีขึ้นมีลง อันนี้แบ่งเป็นเรื่องของต้น ทุนก๊าซธรรมชาติที่ใช้เผากร ะเบื้องปรับตัวเพิ่ม และบางปีอย่างปี 2560 ขายทีดินได้ค่อนข้างเยอะ กำไรเลยเพิ่มเยอะ พอมาปีนี้ไม่ได้ขายเยอะเท่า กำไรก็เลยหดตัวลงตาม
.
ครึ่งปีแรก 2561 รายได้ร่วงไป 11% แต่ต้นทุนลดแค่ 8% GPM ร่วงจาก 30% เหลือ 27% ดูแค่นี้ก็ไม่สวยแล้ว ต่อมา SG&A ก็ลดไป 9% ก็น้อยกว่ารายได้ที่ลด สุดท้าย NPM ตอนนี้ร่วงจาก 3% เหลือไม่ถึง 1%

ดูแล้ว COTTO อาการหนักอยู่เหมือนกันเพรา ะยอดขายไม่มา ต้นทุนลดได้ไม่เยอะ กำไรเลยไม่สวย แต่ถ้าถามว่าพอจะมีหวังอะไร ในอนาคตมั้ย ในประเทศต้องลุ้นให้การก่อส ร้าง และอสังหา เติบโต จะได้ช่วยเรื่อง demand บวกกับอย่าให้ราคาก๊าซ ราคาน้ำมันสูงก็จะช่วยต้นทุ นได้ และที่เห็นแสงสว่างคือยอดขา ยต่างประเทศดูเหมือนจะดีนะ แต่ว่ายังเล็กอยู่เลย ถ้าขยายตรงนี้ดี ๆ ก็น่าจะช่วยได้ในอนาคต
.
คนที่ติดหุ้นตัวนี้อยู่ เอาใจช่วยครับ ส่วนคนที่ยังไม่มีแนะนำให้ร อดูสถานการณ์ก่อนดีกว่า อีกอย่างเป็นหุ้นที่มี Free Float ต่ำมากแค่ 7% เท่านั้นเอง
.