เมื่อ FER เปลี่ยนชื่อเป็น 7UP จะสดใสซาบซ่าแค่ไหน

ปกติหุ้นเปลี่ยนชื่อถ้าไม่ใ ช่เพื่อให้เข้ากับธุรกิจใหม ่ ก็ต้องการให้คนลืมอดีตที่ผ่านมา แต่หุ้นหลายตัวก็เปลี่ยนชื่อบ่อยเกินจนจำแทบไม่ได้ว่าเดิมเคยชื่ออะไร
.
แรกเริ่มเดิมทีขายโทรศัพท์ช ื่อ MLINK ก่อนเปลี่ยนมาทำโรงไฟฟ้า ติดตั้งกล้องอัจฉริยะ ใช้ชื่อว่า FER และกำลังจะเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า 7UP ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม นี้ โดยย่อจาก Seven Utilities and Power เพราะอาจหันมาเน้นเรื่องพลั งงานทดแทนและสาธารณูปโภคมากขึ้น

** โครงสร้างรายได้ของ 7UP **
.
70% ตัวแทนจำหน่ายและปั๊ม LPG >> ไปซื้อกิจการของ Star Gas มาเมื่อเดือนมีนาคม 2560
12% ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
8% พลังงานทางเลือก มีโรงไฟฟ้าประมาณ 7 MW
10% รายได้อื่น ๆ

** 7 เรื่องอยากให้รู้ว่า UP หรือ DOWN **
.
1) รายได้ร่วงหนักมาก จากปี 2557 อยู่ที่ 2,600 ล้านบาท ลดลงมาที่ 360 ล้านบาท ปี 2559 และเพิ่งกลับมา 627 ล้านบาท ปีที่แล้ว หลังจากได้ Star Gas เข้ามา
.
2) ขาดทุนต่อเนื่องทุกปี มีตั้งแต่ขาดทุน 160 ล้านบาท ไปจนถึงขาดทุน 350 ล้านบาท
.
3) ขาดทุนสะสมจาก 540 ล้านบาท ปี 2557 มาเป็นขาดทุนสะสม 1,280 ล้านบาท ในปี 2560
.
4) เพิ่มทุน PP เป็นประจำไม่มีเว้น จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วเมื ่อปี 2557 อยู่ที่ 540 ล้านบาท ปัจจุบัน 2,300 ล้านบาท
.
5) EBITDA ติดลบต่อเนื่องทุกปี ล่าสุด -18% คือ บริหารงานไม่ดี และไม่มีเงินสดจริง ๆ ถึงว่าต้องเพิ่มทุน
.
6) Free Float 85% คือ รายย่อยถือเยอะมาก และผู้ถือหุ้นที่ติดอันดับก ็นามสกุลไม่ธรรมดา ขอให้ไปส่องกันเอาเองแล้วคุ ณจะรู้
.
7) ผู้บริหารเปลี่ยนแล้วเปลี่ย นอีก ล่าสุดก็เพิ่งตั้งรักษาการ CEO ขึ้นมา

แผนการหลังเปลี่ยนชื่อคือ มีตั้งตู้กดน้ำอัจฉริยะ 800 ตู้ และเพิ่มพลังงานทดแทนอีก 13 MW และแน่นอนมาสูตรเดิม ออกข่าวว่าจะพยายามลุยล้างข าดทุนสะสม เพื่อที่จะปันผลได้ในอนาคต
.
ฟังแล้วลองคิดตามดูครับว่าจ ะทำได้ดีแค่ไหน งบ Q1 ที่จะออกมาน่าจะดี เพราะ LPG เพิ่งซื้อมามีนาคมปีที่แล้ว  ไม่มีฐานให้เทียบ แต่ถ้าระยะยาว ๆ ก็ต้องลองเปรียบเทียบเหตุกา รณ์ในอดีตดูประกอบ จะมีแนวโน้มเพิ่ม PP อีกมั้ย ผู้ถือหุ้นนามสกุลอะไรนะ ฝากไว้ครับ 7UP จะสดใสซาบซ่าแค่ไหน