หลักปฏิบัติสำหรับ VI มือใหม่

VI หรือ Value Investment เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นหลักการลงทุนที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน โดยหลักการแล้ว VI คือ การที่เราลงทุนหุ้นแบบเข้าใจธุรกิจ มองเห็นเรื่องราวการเติบโตในอนาคต และประเมินราคาดูแล้วว่าคุ้มค่าที่จะเข้าไปร่วมลงทุนในวันนี้ เพื่อรอเก็บเกี่ยวมูลค่าที่จะเพิ่มมากขึ้นในวันข้างหน้า

สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่สนใจการลงทุนแบบ VI ผมอยากสรุปหลักปฏิบัติให้เป็นแนวทาง 8ข้อ ดังนี้

1) มองหุ้นให้เป็นธุรกิจ

เริ่มต้นด้วยการคิดว่า เรามีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง และมีเจ้าของธุรกิจอยากให้เราไปร่วมลงทุนด้วย เพราะฉะนั้นเราก็คงอยากรู้ว่า ธุรกิจทำอะไร ลูกค้าเป็นใคร มีโรงงานมั้ย ร้านอยู่ไหน ขายดีแค่ไหน มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ กำไรเยอะหรือน้อย และคำถามอื่น ๆ อีกมากมาย

2) ค้นคว้าหาข้อมูล

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ ข่าวจาก Line จาก Facebook ดูรายการธุรกิจ การเงิน การลงทุน Opportunity Day สัมภาษณ์ผู้บริหารฟัง พูดคุยกับนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์เก่ง ๆ ในอุตสาหกรรมหรือหุ้นที่เราสนใจ เขียนสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาทั้งหมดด้วยความเข้าใจของเรา

โดยรวม คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน ข้อมูลที่เราค้นคว้ามา เพื่อทำความเข้าใจธุรกิจว่าเป็นอย่างไร

แต่ข้อสำคัญอย่าเชื่อข่าวลือ หรือข่าวอินไซด์ เพราะจะทำให้เราไขว้เขว และกว่าข่าวนั้นจะมาถึงเรามันก็อาจจะกลายเป็นข่าว outside ไปแล้วก็ได้

3) วาด Business Model ใน 1 แผ่น

หยิบกระดาษมา 1 แผ่น เขียนอธิบายวิธีการทำมาหากินของบริษัทว่าเป็นอย่างไรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ เพื่อที่เราจะได้เข้าใจรูปแบบการทำธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเราจะได้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน หรือ ความเสี่ยงจาก Business Model นั้นด้วย

4) มองหาเรื่องราวการเติบโตในอนาคต

มองให้ลึกลงไปในกระดาษที่เราวาดว่า มีปัจจัยหรือตัวเร่งอะไรที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตในอนาคต ในไตรมาสหน้า ปีหน้า อีก 2 ปี อีก 5 ปี ไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขา การขึ้นอัตราดอกเบี้ย นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ค่าเงินบาท ราคาวัตถุดิบ ถ้าเราเห็นตัวเร่งนั้นชัดเจนพร้อมทั้งรู้ว่าเหตุการณ์นั้นกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อไร ก็จะทำให้เราคาดผลประกอบการได้

5) มองหาความเสี่ยงที่จะมาดับฝัน

ไม่ใช่ว่าเราจะมองโลกแต่ในแง่ดี ในทางตรงกันข้ามเราก็ต้องหาปัจจัยที่จะเป็นตัวฉุดการเจริญเติบโตของธุรกิจนั้นไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เราได้เห็นภาพที่ครบถ้วนชัดเจน และสามารถเอามาประเมินสถานการณ์ได้ว่าเราควรจะลงทุนหรือไม่

6) ประเมินมูลค่าที่เหมาะสม

ต่อมาเราก็เริ่มที่จะคาดการณ์ถึงรายได้ที่กำลังจะเกิดในอนาคต ต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และสุดท้ายทำให้เราประเมินกำไรสุทธิต่อหุ้นได้ในที่สุด เพื่อที่ว่าเราจะหามูลค่าที่เหมาะสมของกิจการได้ว่าเป็นเท่าไร และเวลาประเมินมูลค่าอยากให้ลองมอง 3 scenarios คือ worst case, base case และ best case เพื่อที่จะได้มูลค่าที่ครอบคลุมตั้งแต่แย่ที่สุดจนมาถึงดีที่สุด

7) ซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่า

เราต้องมีเป้าหมายอยู่ในใจว่าความคาดหวังคือ ต้องการผลตอบแทนเท่าไร สมมติเราบอกว่าต้องการ 20% เพราะฉะนั้น เราก็จะเอามูลค่าที่ประเมินได้จากข้อที่แล้วมาหักออก 20% นั่นคือราคาที่เราสามารถซื้อได้ และจะยิ่งดีถ้ามูลค่าที่เราเอามาใช้คือ worst case scenario เพราะอยากให้คิดว่า ขนาดในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดแล้วเรายังมี margin of safety ที่สูงอยู่เลย นั่นแปลว่า เรากำลังตัดสินใจซื้อในจุดที่ได้เปรียบ

8) จดบันทึก ทบทวนและแก้ไข

ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน อยากให้เราจดบันทึกเอาไว้เป็นนิสัย เพราะเราะจะได้เรียนรู้ว่าที่กำไรเพราะอะไร จะได้ทำซ้ำ หรือถ้าขาดทุน เพราะอะไร จะได้หลีกเลี่ยงไม่ผิดพลาดแบบเดิมอีก การที่เราได้ฝีกฝน ลองผิดลองถูกอยู่บ่อย ๆ จะทำให้เรามีพ้ฒนาการที่ดีขึ้น และต่อไปเราก็จะขาดทุนน้อยลง ๆ จนกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในที่สุด

สุดท้าย สิ่งที่สำคัญกว่าหลักทั้ง 8 ข้อ ก็คือ ตัวคุณเอง ว่ามีจิตใจที่พร้อมจะเป็นนักลงทุนแบบ VI หรือเปล่า เพราะงานนี้ต้องใช้ทั้งเวลา ความขยัน และวินัย ในการปฏิบัติ

ถ้าคุณบอกว่า “สู้” แล้วจะรออะไรครับ   ลงมือทำเลย ตั้งแต่วันนี้ ตอนนี้เลย