สรุป GDP Q1’2562 ทำไมโตแค่ 2.8%

ถ้าไม่นับสหรัฐฯและญี่ปุ่นที่ GDP เติบโต +3.2% และ 0.8% ตามลำดับ
.
ยุโรปและจีนไม่โต ประเทศที่เหลือเติบโตในอัตราที่ลดลงหมด ไม่เว้นแม่แต่เวียดนาม เกาหลีใต้ สิงคโปร์ รวมทั้งไทยด้วย
.
ประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ 3.6% ลดลงจากปีที่แล้ว 3.9% และปีก่อนหน้า 4.1%
.
สาเหตุก็มาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและผลกระทบจาก Trade War

ตัดกลับมาที่เมืองไทยบ้างครับ GDP +2.8% ต่ำสุดในรอบ 17 ไตรมาส และต่ำกว่า 3%
.
คือต้องนับย้อนกลับไปถึง Q2’2558 ที่ GDP เราแตะ 2.9%
..
ประมาณการมูลค่า GDP เท่ากับ 17.1 ล้านล้านบาท
.
คิดเฉลี่ยรายได้ต่อหัว คือ 252,006 บาทต่อคนต่อปี
.
หรือประมาณ 21,000 บาทต่อคนต่อเดือน
..
===============
.
GDP = C+I+G+X-M
..
47% คือ Consumption หรือการบริโภคภาคเอกชน
26% คือ Investment หรือการลงทุนภาพเอกชน
16% คือ Government หรือ การใช้จ่ายภาครัฐบาล
63% คือ Export หรือ การส่งออก รวมท่องเที่ยว
51% คือ Import หรือ การนำเข้า
..
===================
.
** C +4.6% แต่ชะลอตัว **
.
• ปีที่แล้วการบริโภคเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกไตรมาส Q4’61 อยูที่ 5.4% รอบนี้โตอยู่แต่ลดลง
• รถยนต์นั่ง +12.3% โตตามการออกรถรุ่นใหม่ ๆ >> เป็นตัวบอกเราว่า คนชั้นกลางถึงรวย ยังเปลี่ยนรถกันได้
• แต่สิ่งที่น่ากังวลคือรายได้ภาคเกษตรลดลง -0.3% (ติดลบ 2 ไตรมาส) ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง (-0.7%) ลดลงมาหลายปีแล้ว แต่แนวโน้มดีขึ้นใกล้จะบวกแล้ว ที่ราคาลดลงเยอะคืออ้อย ปาล์มน้ำมัน กุ้งขาว ส่วนที่ราคาเพิ่มคือ หมู ข้าวหอมมะลิ >> แปลว่าเกษตรกร ชาวนาชาสวนยังรายได้ไม่เพิ่ม ไม่มีเงินมาจับจ่ายใช้สอย ยกเว้นคนที่ได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 68.1% เค้าบอกว่าถ้าตัวเลขนี้ดี การบริโภคจะเพิ่ม ซึ่งถ้าดูแล้วอาจจะเริ่มไม่จริง เพราะรอบนี้เพิ่มจาก Q4’61 ที่ 67.4% แต่การบริโภคชะลอตัว
..
====================
.
** I +4.4% ชะลอตัวเช่นกัน **
.
• แนวโน้มเหมือนตัว C ที่ปีก่อนเพิ่มต่อเนื่องทุกไตรมาส Q’61 อยู่ที่ 5.5% แต่รอบนี้ชะลอตัว
• หมวดเครื่องจักร +5.1% หมวดก่อสร้าง +1.8% โตลดลง ถ้าเจาะลึกลงมาเราจะเห็นคอนกรีต เสาเข็ม กระเบื้องมีปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้น
• อัตราการใช้กำลังการผลิต 71.3% (มีอุตสาหกรรม 9 รายการ ใช้เกิน 80%) เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อันนี้ดีในแง่ที่ว่าอาจจะมีการนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
• มูลค่าอนุมัติส่งเสิรมการลงทุน 134.6 พันล้านบาท เพิ่มต่อเนื่อง แต่อาจจะไม่มาเท่านี้ก็ได้นะ แค่ขอใบอนุญาติไว้ก่อน อาจจะไปประเทศอื่นก็ได้
• ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 50.4% ลดลงนิดหน่อยจาก Q4’61 ที่ได้ 50.7%
..
=================
.
** G +3.3% เบิกจ่ายเยอะ **
.
• เป็นการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่เพิ่มคือ เงินอุดหนุนของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• แต่ถ้ามาดูในแง่การลงทุนภาครัฐ -0.1% โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจใช้เงินลดลง
..
==================
.
** X -3.6% ลงตามสงครามการค้า **
.
• เห็นทิศทางตั้งแต่ครึ่งหลังปีที่แล้วที่ Q3 = 2.8%, Q4 = 2.3% รอบนี้ไม่รอดติดลบในแง่มูลค่า -3.6% ปริมาณ -4.9% เหตุผลหลักคือเศรษฐกิจโลกชะลอตัวหลายประเทศ และ Trade War ที่ยืดเยื้อมาหลายตอน
• ข้าว -10% มันสำปะหลัง -14% ยางพารา -9% รถยนต์นั่ง -8% แผงวงจร -11% ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ -19% ปิโตรเลียม -9% แต่ที่เพิ่มก็รถกระบะและรถบรรทุก +7%
• ส่งออกไปจีน -9% EU -6.5% อาเซียน -7.5% ออสเตรเลีย -12% แต่ที่บวกคือ USA +32%
• ท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยว +1.8% รายรับนักท้องเทียวต่างชาติ +0.4% ที่มากันเยอะคือ อินเดีย มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น ส่วนคนจีนมาเพิ่มแต่ไม่เยอะ
• อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 77.2% เพิ่มขึ้นจาก Q4 ที่ได้ 71.1%
..
** M-2.9% **
.
• ตัวเลขลดลงเยอะจาก Q4’61 อยู่ที่ 7.5% รอบนี้ติดลบ
• ลดลงตามแนวโน้มการส่งออก พวกสินค้าทุน วัตถุดิบ เช่น โลหะ แผงวงจรต่าง ๆ
..
================
.
สรุป GDP Q1’2562 อาการน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะภาคส่งออก รวมถึงการท่องเที่ยวด้วย ที่ต้องบอกว่าทิศทางสงครามการค้าที่ไม่ชัดเจนค่อนข้างส่งผลกระทบต่อประเทศเราเยอะทั้งสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
.
ตัว I ดูเป็นพระเอกโดยเฉพาะก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องจักร ต้องลุ้นให้ได้รัฐบาลใหม่โดยเร็วและกระตุ้นการลงทุนจะได้ช่วยเสริมกัน ถ้าเราดูตัวเลขการจ้างงาน จะเห็นว่าภาคก่อสร้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่ภาคเกษตรลดลง
.
ตัว C ก็ยังดูน่าสนใจแต่เราจะถพึ่งพาแต่การขายรถยนต์อย่างเดียวไม่ได้นะ เพราะหัวใจหลักคือคนส่วนมาก การบริโภคของกินของใช้ยังไม่เพิ่มเลย ถ้าไม่ทำให้ตรงนี้เกิดได้แบบยั่งยืน มากกว่าการอัดเงินเข้าบัตรสวัสดิการ ยาว ๆ ไปอาจจะแย่
..
รายละเอียดเพิ่มเติมตาม Link นี้ครับ
https://www.nesdb.go.th/main.php?filename=QGDP_report