สรุปงบ TMW – Q3’60

ผมรู้จักหุ้นตัวนี้จากเพจ เล่าเรื่องหุ้น by อ.โอ๊ค ที่มีคอร์ส 50 Days Project หยิบมาสอนถึงหุ้นพื้นฐานดีม ีสตอรี่ในการเติบโต ทำให้สนใจมาแกะงบต่อ ขอขอบคุณ อ.โอ๊ค ไว้ด้วยครับ

เราเคยคุยกันไปแล้วถึง STANLY ขายโคมไฟ TSC ขายสายเคเบิล และตัวนี้ TMW ขายพลาสติกรถยนต์ ทั้งบังโคลน แผงกันชน กระจกข้าง ที่จับประตู ทำให้เราเห็นว่าหุ้นแต่ละตั วในกลุ่มนี้ก็ทำกันแตกต่างห ลายแบบ มาดูกันดีกว่าครับว่าจะดีเหมือนตัวอื่น ๆ มั้ย
.
** TMW ทำธุรกิจอะไร **
.
ไทยมิตซูวา มีบริษัทแม่มาจากญี่ปุ่นคือ  มิตซูวาอิเล็คทริคอินดัสตรี  ถือหุ้นอยู่ 56.7% รับจ้างผลิตสินค้าอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน คือ
.
• 65% ชิ้นส่วนพลาสติก (62% ขายในประเทศ 3% ต่างประเทศ) หลัก ๆ คือ ชิ้นส่วนรถยนต์และจักรยานยน ต์ที่บอกไปตอนต้น แล้วก็มีอีกนิดหน่อย คือ เครื่องใช้ไฟฟ้า พวกโครงเครื่องถ่ายเอกสาร แป้นคอมพิวเตอร์ รีโมตแอร์ วิทยุติดรถ มี HONDA เป็นลูกค้าหลัก
.
• 29% (19% ขายในประเทศ 10% ต่างประเทศ) ชิ้นส่วนแมกนีเซียม ใช้สำหรับกล้องถ่ายรูป ที่เป็นโครงฝาหน้าฝาหลัง ส่วนนี้เป็นงานที่บริษัทแม่ ส่งมาให้ผลิตจากการที่มี connection กับแบรนด์กล้องจากญี่ปุ่นทั ้ง CANON, FUJI, SONY, OLYMPUS
.
• 6% ผลิตและซ่อมแม่พิมพ์ (0.3% ขายในประเทศ 5.8% ต่างประเทศ)
.
TMW มีโรงงานผลิตอยู่ที่ปทุมธาน ีกับโคราช สั่งซื้อเม็ดพลาสติกมาจากใน ประเทศกับ supplier หลายสิบราย ราคาก็ผันผวนประมาณนึงตามน้ ำมัน แต่ว่าคุยกับลูกค้าปรับเพิ่ มและลดได้ ส่วนแมกนีเซียมนำเข้ามาจากไ ต้หวันแต่สั่งกับบริษัทที่อ ยู่ในญี่ปุ่น ราคาไม่ค่อยผันผวนมากเท่าไห ร่
.
========================== ====
.
** ผลประกอบการของ TMW ดีมั้ย ** (เริ่มปีเมษายน)
.
ปี 2558 ยอดขาย 1,959 ล้านบาท กำไรสุทธิ 127 ล้านบาท (GPM 17.8% และ NPM 6.4%)
ปี 2559 ยอดขาย 2,171 ล้านบาท กำไรสุทธิ 138 ล้านบาท (GPM 17.5% และ NPM 6.3%)
ปี 2560 ยอดขาย 2,455 ล้านบาท กำไรสุทธิ 175 ล้านบาท (GPM 17.9% และ NPM 7.1%)
9M2560 ยอดขาย 1,848 ล้านบาท กำไรสุทธิ 134 ล้านบาท (GPM 18.5% และ NPM 7.3%)
9M2561 ยอดขาย 2,219 ล้านบาท กำไรสุทธิ 251 ล้านบาท (GPM 21.1% และ NPM 11.3%)
.
จุดสะกิดใจที่ทำให้อยากตามห ุ้นตัวนี้มี 3 ข้อ คือ
.
1) ยอดขายเติบโตตลอด ล่าสุด 9 เดือน +20% เพราะอุตสาหกรรมรถเติบโต และผลประกอบการของ CANON, SONY ที่ญี่ปุ่นดีจากกล้อง Mirrorless (แต่เรื่องกล้องเราต้องคอยต ามให้ดีเพราะการแข่งขันเริ่ มสูงขึ้นจาก smart phone ที่ถ่ายรูปได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ)
.
2) %GP เพิ่มอย่างมีนัยสำคัญจากทีเ คยอยู่แถว ๆ 17-18% (STANLY, TSC ก็อยู่เท่านี้) มาเป็น 21% เพิ่มมา 2.6 pts จากปีที่แล้ว
.
3) %NP เพิ่มจากปีที่แล้ว 4 pts แปลว่าไม่ใช่แค่กำไรขั้นต้น ดี แต่คือต้องลดค่าใชจ่าย SG&A ได้ด้วย
.
ข้างบนนั่นคือผลลัพธ์ ถ้าย้อนมาดูสาเหตุก็จะพบว่า
.
1) มีโรงงานพลาสติกใหม่ที่สร้า งเสร็จปลายปี 2559 ใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเร ื่อย ๆ ทำให้เกิด Economy of Scale และDefect ลดลง
>> ต้นทุนขายเพิ่มมา 16% น้อยกว่ารายได้เยอะ อันนี้คือจุดที่น่าจับตาเพร าะต่อไปถ้ายอดขายยิ่งเพิ่ม มาร์จิ้นจะเพิ่มเร็วกว่าเพร าะเครื่อง Run เข้าที่เข้าทางแล้ว
.
2) ขายโรงงานพลาสติกที่จีนที่ข าดทุนมาตลอดออกไป ทำให้ต้นทุนดีขึ้น
.
3) SG&A สัดส่วนแค่ 8% ของรายได้ และเพิ่มมาแค่ 3.1% โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขาย ลดลงด้วยซ้ำ
.
========================== ==
.
** TMW พื้นฐานดีมาก **
.
• 44% ของสินทรัพย์คือ โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ ต่าง ๆ 30% คือ เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว  (800 ล้านบาท) ส่วนสินค้าคงเหลือมีแค่ 6% เท่านั้นเอง
.
• หนี้สิน 80% คือ เจ้าหนี้การค้า D/ E แค่ 0.40 เท่า ถ้าไปดูหนี้ที่มีดอกเบี้ยคือแท บไม่มี
.
• Cash Cycle 22 วัน ลดลงจากเดิม เพราะว่าระยะเวลาขายสินค้าล ดลง จากการที่บริหารต้นทุนได้ดี ขึ้น และบริษัทก็ไม่ได้สต็อคเยอะ
.
• P/E 10 เท่า P/BV 1.3 เท่า !!
.
สรุป TMW เป็นหุ้นพื้นฐานดี รายได้เติบโตตามอุตสาหกรรมย านยนต์ กำไรกำลังจะโตแบบดีขึ้นเรื่ อย ๆ เหมือนจะยังไม่แพง แต่ต้องคอยระวังเรื่องชิ้นส ่วนแมกนีเซียมว่าอุตสาหกรรม กล้องจะเป็นอย่างไร และสภาพคล่องในตลาดน้อยมาก ๆ คือมีหุ้นประมาณ 40 ล้านหุ้น Free Float 27% นั่นแปลว่ามีหุ้นที่เทรดกัน จริง ๆ ไม่ถึง 10 ล้านหุ้น คำถามคือ แล้วเราจะซื้่อได้ยังไง
.
#TMW #สรุปงบการเงิน #วิตามินหุ้น
Credit รูป NEWSS