สรุปงบ STANLY – Q3’60

ไทยสแตนเลย์ เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ผลิตโคมไฟรถยนต์และจักรยานยนต์ พวกไฟหน้า ไฟ้ท้าย ไฟในรถ ไฟตัดหมอก ไฟเบรค คือทุกอย่างที่เป็นไฟในรถ โดยมีวัตถุดิบหลักคือ เม็ดพลาสติก และสายไฟ (70% ซื้อในประเทศ) ก่อนที่จะลงรายละเอียดเรามา ดูภาพใหญ่กันก่อนครับ

** ภาพรวมอุตสาหกรรมรถ **
.
โดยรวมเติบโตในประเทศดีทั้ง รถยนต์และจักรยานยนต์ แต่ส่งออกไม่ดี (เท่าที่ทราบคือตะวันออกกลา งไม่ดีตั้งแต่ราคาน้ำมันปรั บตัวลง) รายละเอียดการผลิตเป็นแบบนี ้ครับ
..
รถยนต์
.
• ตุลาคม – ธันวาคม 2560 มีการผลิต 511,079 คัน (+9.3%) แบ่งเป็นขายในประเทศ 250,935 คัน (+18.2%) และส่งออก 289,714 คัน (+0.7%)
• เต็มปี 2560 มีการผลิต 1,988,823 คัน (+2.3%) แบ่งเป็นขายในประเทศ 871,650 คัน (+13.4%) และส่งออก 1,139,696 คัน (-4.1%)
https://www.fti.or.th/ 2016/thai/ ftitechnicalsubdetail.aspx? id=1157
https://www.fti.or.th/ 2016/thai/ ftitechnicalsubdetail.aspx? id=1156
..
รถจักรยานยนต์
.
• ตุลาคม – ธันวาคม 2560 มีการผลิต 508,941 คัน (+10.9%) ขายในประเทศ 420,156 คัน (+8.2%)
• เต็มปี 2560 มีการผลิต 2,055,193 คัน (+12.9%) ขายในประเทศ 1,810,771 คัน (+4.2%)
https://www.fti.or.th/ 2016/thai/ ftitechnicalsubdetail.aspx? id=1155
.
========================== ====
.

** ธุรกิจของ STANLY **
.
แน่นอนว่าได้ประโยชน์จากการ ที่อุตสาหกรรมเติบโตหลังจาก รถคันแรกครบ 5 ปี คนเริ่มเปลี่ยนรถกันใหม่ บวกกับมีรถโมเดลใหม่ออกเพิ่ มขึ้น ถ้าเรามาไล่ดูงบการเงินทีละ บรรทัดจะเป็นแบบนี้
.
งบกำไรขาดทุน
.
1) ยอดขาย 9 เดือนแรก 9,581 ล้านบาท +17.7% แต่ต้นทุน 7,931 ล้าน +18% >> เพิ่มตามกันไป
.
2) GPM ลดลงจาก 17.5% เหลือ 17.2% >> จะเห็นว่าไม่ได้สูงแต่ก็ไม่ ได้ต่ำมากเหมือน OEM ทั่วไป เพราะต้องใช้เทคโนโลยีในการ ผลิตระดับนึง บวกกับสเกลที่ใหญ่ระดับหมื่ นล้านบาท ทำให้ได้ Economy of Scale
.
3) เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้ SG&A เยอะ แค่ 6.7% เพราะได้ order จากค่ายรถมาก็ผลิตและส่งมอบ ให้ตามแบบ และสามารถควบคุมได้ดีเพิ่มแ ค่ 10% ทำให้ส่งผลดีต่อกำไรสุทธิ
.
4) กำไรสุทธิ 1,103 ล้านบาท +17.5% แต่ NPM เท่าเดิมที่ 11.3%
.
งบดุลและงบกระแสเงินสด
.
1) น่าสนใจตรงที่สินทรัพย์ประม าณ 16,000 ล้านบาท เป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 5,300 ล้านบาท และเป็นเงินสด + เงินลงทุนระยะสั้น 5,600 ล้านบาท คือพูดง่าย ๆ ว่า เงินท่วมบริษัท แต่ยังไม่รู้จะเอาไปทำอะไร เลยฝากไว้กินดอกเบี้ยแค่ 1.1-1.6%
.
2) ไม่กู้เงิน มีแต่เจ้าหนี้การค้า ทำให้สภาพคล่องค่อนข้างดี Current Ratio 5.1 เท่า และ D/E 0.15 เท่า
.
3) งบกระแสเงินสดจากการดำเนินง านดี มีอยู่ 1,800 ล้านบาท แปลว่าขายของได้เงินเข้ามาจ ริง อาจจะติดแค่ว่าจ่ายปันผลน้อ ยแค่ 2% กว่าเท่านั้น
.
** อนาคตของ STANLY **
.
นอกจากตลาดรถในประเทศที่มีท ิศทางเติบโตต่อเนื่อง เห็นมีข่าวว่าจะมีการขยายโร งงานประมาณ 900 ล้านบาท เสร็จปลายปี 2561 เพื่อรองรับ Global Model ขนาดใหญ่เข้ามาปี 2562 ซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว ่าตอนนี้ Capacity 80% แล้ว บวกกับมีเงินทุนเหลือเฟือ ก็ดูน่าจะเป็นปัจจัยบวกให้ก ับ STANLY พอสมควรครับ
.
ถ้าใครสนใจจะลงทุนหุ้นตัวนี ้ลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมกั นนะครับเพราะ โวลุ่มค่อนข้างน้อย 76 ล้านหุ้น Free Float 38% ปันผลน้อย เลยอาจะเป็นสาเหตุให้ราคาไม ่ค่อยหวือหวามากเท่าไหร่
.
#STANLY #สรุปงบการเงิน #วิตามินหุ้น
Credit รูปงบ Yuanta