สรุปงบ Q-CON – Q4’60

เมื่อตอน Q3 หุ้นตัวนี้กำไรครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส อยู่ที่ 30 ล้านบาท ขณะที่หุ้นตัวอื่น ๆที่ขายคอนกรีตเหมือนกันกลับไม่มีใครโต ราคาหุ้นก็วิ่งขึ้นไปตอบรับพอสมควร

แต่พองบ Q4 ออกมา กลายเป็นว่าขาดทุน 4 ล้านบาท ถ้าเราดูภาพรวมกำไรทั้งปีได ้มา 5 ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้วที่ขาดทุน ไป 108 ล้านบาท ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะครับ
.
1) รายได้โตเยอะกว่าต้นทุน คือ รายได้ +16% แต่ต้นทุนเพิ่มแค่ 8% >> แปลว่าขายของได้ราคาดีขึ้น และควบคุมต้นทุนได้ อันนี้คือสัญญาณที่ดี
.
2) แต่ถ้ามาดู %GP เพิ่มจาก 4.5% เป็น 11% เพิ่มเยอะก็จริง แต่เราจะเห็นแล้วว่าธุรกิจแ บบนี้กำไรไม่ดี เพราะอยู่ในตลาดแข่งขัน สินค้าคือคอนกรีตไม่ค่อยมีค วามแตกต่างกันมาก ได้ 11% นี่คือดีมาก ๆ แล้ว
.
>> ถ้าธรรมชาติของธุรกิจเป็นแบ บนี้ ต้องทำบรรทัดแรกคือรายได้ให ้ใหญ่ ๆ เพื่อให้กำไรที่เป็นตัวเงิน เยอะ ไม่งั้นจะโดน SG&A กินเอาอีก และจะไม่เหลือกำไรไปบรรทัดส ุดท้าย แต่รายได้ Q-CON ทำได้แค่ 1,705 ล้านบาทเอง ได้กำไร 11% ก็เหลือเป็น GP แค่ 188 ล้านบาท
.
3) สัดส่วน SG&A นี่ก็ประมาณ 11% เพิ่มไม่เยอะ เป็นพวกค่าขนส่งสินค้าที่เพ ิ่มตามยอดขาย และบริษัทเองไปลดค่าส่งเสริ มการขายการตลาดลงมาประคองไว ้
.
>> ถ้าหักลบ GP กับ SG&A คือไม่มีกำไรนะ แต่โชคดีมีรายได้อื่น และกำไรอัตราแลกเปลี่ยนมาช่ วยไว้
.
4) ดอกเบี้ยมีแค่ 2 แสนบาท เพราะชำระคืนเงินต้นหมดไปตั ้งแต่ ไตรมาส 1
.
5) จริง ๆ ควรจะกำไรแค่ 2.8 ล้านบาท แต่มีสิทธิ์ทางภาษีเพิ่มเป็ นรายได้เข้ามาอีก 2.6 ล้านบาท ทำให้ปิดปีได้กำไร 5.4 ล้านบาท

สรุป เหมือนจะมีสัญญาณทีดีในแง่ข องรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาก แต่เนื่องจากเป็นธุรกิจในตล าดแข่งขัน และฐานรายได้ที่ไม่ใหญ่ ก็ค่อนข้างเหนื่อยครับในการ ที่จะเติบโตเป็นกอบเป็นกำ ยกเว้นแต่ว่าจะสามารถปรับ mix ไปขายของแพงขึ้นได้หรือมีงา นโครงการจากภาครัฐมาก ๆ

#QCON #สรุปงบการเงิน #วิตามินหุ้น
Credit รูปงบจาก Yuanta