สรุปงบ INTUCH – Q4’60

เป็น Holding Company ถือหุ้น ADVANC 40% THCOM 41% และ CSL ซึ่งได้ขายหุ้นให้ ADVANC ไปแล้ว 80%
.
และที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่าหุ้น 3 ตัวนี้งบไม่ดี จึงไม่แปลกใจที่ทำไมกำไรสุทธิของ INTUCH Q4 -31% และทั้งปี -35% ถ้าจะให้สรุปปประเด็นสำคัญ ๆ ว่ากำไรหายไปไหน 5,725 ล้านบาท จะได้แบบนี้

1) ขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์ดาวเ ทียมจาก THCOM 1,098 ล้านบาท (คิดตามสัดส่วนที่ INTUCH ถือ)
.
2) ปี 2559 ได้กำไรพิเศษจากการกลับรายก ารปรับปรุงหนี้สินของช่อง ITV 3,691 ล้านบาท
.
3) ทีเหลือก็มาจากกำไรของ ADVANC ที่ลดลง และของธุรกิจที่ INTUCH ทำเองลดลง เช่น Hi Shopping, ลงทุนในบริษัท Start up
.
หลายคนอาจคิดว่า แล้วถ้าไม่มีขาดทุนด้อยค่า กับกำไรพิเศษปีก่อนที่ทำให้ ฐานสูงก็น่าจะบวกเปล่า คำตอบคือ ผิดครับ กำไรก็ยังลดลง 7% หรือหายไปราว ๆ 1,000 ล้านบาทอยู่ดี
.
#ปันผลลดลงแต่มีปันผลพิเศษ
.
ปี 2558 ปันผล 4.63 บาท คิดเป็น 8.4% Yield
ปี 2559 ปันผล 4.60 บาท คิดเป็น 9.3% Yield
ปี 2560 ปันผล 4.32 บาท คิดเป็น 7.7% Yield (รวมปันผลพิเศษ 0.19 บาท งวดมกราคม 61)
.
ถ้าสังเกตจะเห็นว่าปันผลสูง คล้าย ๆ ADVANC เพราะว่ากำไรหลัก ๆ 77% มาจาก ADVANC แต่ถ้ามาดูงวดปี 2560 ที่ราคา 56 บาท จะได้ปันผลสูงกว่าไปซื้อ ADVANC
.
สรุป INTUCH จะดีหรือไม่ดีให้ไปดูว่า ADVANC กับ THCOM ดีหรือเปล่า และอาจจะมี surprise ถ้า start up ที่ไปถือไว้รุ่ง หรือเอาไปขายต่อได้ราคาดีก็ จะช่วยได้อีกแรง
.

#INTUCH #สรุปงบการเงิน #วิตามินหุ้น
Credit รูปงบจาก Krungsri Securities