สรุปงบ BBL – Q4’60

“กำไรค่อย ๆ ขยับขึ้น โตทั้งดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม”
.
Q4 กำไร +2.8%และเต็มปี +3.8% ดูเหมือนโตไม่ค่อยเยอะ แต่มีประเด็นที่น่าสนใจคือ

1) สัดส่วนรายได้คล้าย ๆ KBANK คือ 59% มาจากดอกเบี้ย และ 41% ไม่ใช่ดอกเบี้ย ซึ่งโตทั้งคู่
..
2) รายได้ดอกเบี้ยโต 4.1% มาจากทั้งรายการระหว่างธนาค ารและสินเชื่อขยายตัว ถ้าพูดถึงสินเชื่อ ขยายตัว 3.2% สัดส่วนการปล่อยกู้เป็นแบบน ี้
.
42% บริษัทขนาดใหญ่ในภาคการผลิต และพาณิชย์ >> ยังเพิ่มไม่มากแค่ +1.1% แต่ถ้าปีนี้ภาครัฐลงทุนเยอะ  หรือ EEC เกิดได้เร็ว สินเชื่อธุรกิจใหญ่ก็น่าจะย ิ่งดี
21% สาธารณูปโภค 21% และ 11% สินเชื่อที่อยู่อาศัย >> โตใช้ได้ +5.6% และ 6.2% ตามลำดับ
.
3) รายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยโต 9.5% หลัก ๆ เพิ่มมาจากค่าธรรมเนียมกองท ุนรวม และขายประกันผ่านธนาคารที่ร ่วมมือกับ AIA บวกกับกำไรจากเงินลงทุนปีนี ้ก็เยอะด้วย
.
4) ตั้งสำรองหนี้ใน Q4 ไว้ 4,617 ล้านบาท (+28.4% YoY) เต็มปีตั้งสำรอง 22,370 ล้านบาท (+42%) ดูเยอะนะ แต่ถ้าเทียบกับไตรมาสที่ผ่า น ๆ มาตั้งไว้ Q ละ 6 พันล้านบาท ก็อาจเป็นแนวโน้มที่ดี
.
5) Cost to Income Ratio ลดลงจาก 47.7% เหลือ 43.5% ปกติเห็นแบงค์อื่นเพิ่มเอา ๆ แต่ของ BBL ลดลง เป็นเพราะว่าค่าใช้จ่ายประม าณการหนี้สินสำหรับภาระผูกพ ันลดลง อธิบายง่าย ๆ (แต่ไม่ตรงซะทีเดียวนะครับ)  คือ เคยตั้งประมาณการว่าต้องมีค ่าใช้จ่ายบางอย่างไว้เยอะแต ่พอของจริงไม่ต้องมากขนาดนั ้น แต่ค่าพนักงานก็ยังเพิ่มอยู ่นิดหน่อย
.
6) Coverage Ratio ลดลงจาก 173.6% เหลือ 160.2% และ NIM คงที่แถว ๆ 2.3%
.
สรุป BBL ดูเด่นขึ้นในแง่ของค่าธรรมเ นียมขายประกัน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งสำรองหนี้ที่ดูแนวโน ้มลดลง ถ้าปี 2561 มีการขยายตัวของภาคธุรกิจได ้ก็คงเป็นบวกต่อ BBL ครับ
.
#BBL #สรุปงบการเงิน #วิตามินหุ้น
Credit: รูปงบจาก Thanachart Securities