สรุปงบ AEONTS – 9M2560

บริษัทสินเชื่อจากแดนอาทิตย์อุทัย ราคาไม่ค่อยไปไหนแถว 100 บาท มานานมาก ราคาเริ่มขยับเมื่อ 2-3 วันก่อนเหมือนมีคนรู้ว่างบจะดี จนงบออกตอนเที่ยงวันศุกร์พร้อมกำไรงดงาม 9 เดือน +30% ราคาเลยพุ่งไป 148 บาท ก่อนมาปิดที่ 135 บาท

สาเหตุน่าจะเป็นเพราะกำไรสุ ทธิเกินคาด เพราะถ้าเราดู3 ปีย้อนหลังจะอยู่ที่ 2,417 >> 2,446 >> 2,403 ล้านบาท คือ อยู่แถว ๆ นี้แหละ จนมา 9 เดือนแรกปีนี้กำไร 2,038 ล้านบาท +30% และมี NPM 15.5% สูงขึ้นกว่าที่ผ่านมาด้วย
..
** AEONTS ทำธุรกิจอะไรบ้าง **
.
ดูจากรายได้ 13,606 ล้านบาท 52% คือ ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ 37% บัตรเครดิต มีลูกค้าอยู่ 8.06 ล้านบัตร เดือน ๆ นึงมีลูกค้าใช้บริการสินเชื ่ออยู่ 3.33 ล้านรายการ เวลามาขอสินเชื่อไปที่สาขาท ั้ง 111 แห่ง หรือจะแวะไปตามห้างทั้งโลตั ส Big c โฮมโปร ก็ได้มีจุดบริการ 17,600 แห่ง
..
นอกจากนี้ยังขยายไป CLMV โดยไปเริ่มที่เวียดนามก่อนต ั้งแต่ปี 2551 แต่ลงทุนแค่ 20% อีก 3 ปีต่อมาไปที่กัมพูชา ลงทุน 80% ตั้งเป็น AEON SPECIALIZED BANK เป็นธนาคารเฉพาะกิจที่ออกบั ตรเครดิตได้ด้วย ที่นี่โตดี
.
แล้วก็ไปพม่า ลงทุน 100% ตั้งบริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ ที่นี่โตเร็วมากเกินคาด สุดท้ายไปลาวลงทุน 100% แต่การแข่งขันสูง แปลว่ากำไรไม่น่าดี
.
โดยใช้กลยุทธ์เปิดบริษัทสิน เชื่อก่อน แล้วให้บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น เปิดห้างสรรพสินค้ากับ supermarket ตาม เพื่อสนับสนุนกัน (ที่เมืองไทยก็มีคือ Max Valu)

** Key Success Drivers **
..
1) รายได้สินเชื่อเงินกู้ 7,035 ล้านบาท (+4%) โตเยอะมากที่พม่า (+60%) และกัมพูชา (+21%)
.
2) รายได้บัตรเครดิต 5,017 ล้านบาท (+3%) โตจากแคมเปญครบรอบ 25 ปี แจกรถ 25 คัน แจกทั้งรถ ทั้งตั๋วเครื่องบิน เพิ่มวงเงินสินเชื่อให้ลูกค ้า สมัครบัตรทางออนไลน์เพิ่มขึ ้น และโตมากในกัมพูชา โดยสินเชื่อใหม่เติบโต 27% และกำลังพัฒนาระบบ E-money ให้เติมเงินจ่ายเงินด้วย QR Code ผ่านมือถือ
.
3) หนี้สูญรับคืน 440 ล้านบาท (+19%) เพิ่มมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ Q1
… รวมรายได้เพิ่มจากปีที่แล้ว  467 ล้านบาท (+3.6%)
.
4) ค่าใช้จ่ายรวมต้นทุนการเงิน  11,058 ล้านบาท (-0.9%) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก
.
53% ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (+7%) เพิ่มจากมีแคมเปญการตลาดกับ ห้างต่าง ๆ เห็นมีที่ Big C พี่ก้อง สหร้ฐ เป็นพรีเซ็นเตอร์อยู๋ และก็มีค่าคนเพิ่มจากการขยา ยไปต่างประเทศ
.
31% หนี้สูญและ NPL ลดลง 11% เก็บหนี้ดีขึ้น ลูกค้าคุณภาพดีขึ้น
.
14% ต้นทุนการเงิน ลดลง 2% ตอนนี้มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที ่ 3.3% ลดลงจากปีก่อนที่ 3.6% >> ในอนาคตน่าจะลดลงอีกเพราะออ กหุ้นกู้ 2 ชุด 3,000 ล้านบาท เมื่อเดือนธันวาคม ดอกเบี้ย 2.37% กับ 2.97%
.
5) Coverage Ratio (อัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อ ด้อยคุณภาพ) เพิ่มจาก 126% เป็น 140% ก็สูงใช้ได้เลย

สรุป คือ รายได้ดี ให้จับตากัมพูชากับพม่าไว้ค รับ NPL ก็ลด ต้นทุนการเงินก็ลง แถมยังมีปันผลอีกแถว ๆ 3% แต่ให้ระวังรายได้หนี้สูญรั บคืนว่าจะมีมาเพิ่มอีกมั้ยเ พราะปีนี้ได้มาเยอะเหลือเกิ น
.
สรุปของสรุป มันไม่สำคัญว่าจะมีใครรู้งบ ก่อนเรามั้ย แต่สำคัญคือเราคิดว่ากำไรมั นจะไปต่อได้่มั้ย