สรุปงบ ADVANC – Q4’60

กำไรดูมีทรงที่ดีขึ้น Q4 +19% แต่ยังไม่ดีพอที่จะทำให้ทั้ งปีกลับมาบวกได้ (ติดลบไป 1.9%) จ่ายปันผลได้ลดลงอยู่ราว ๆ 3-4% จากเมื่อก่อน 8-9% เรามาดูประเด็นสำคัญกันครับ

** จำนวนลูกค้ามือถือและอินเตอ ร์เน็ต **
.
1. ลูกค้ามือถือ 40.1 ล้านเลขหมาย ลดลง 975,000 เลขหมาย จากสิ้นปีที่แล้ว แต่เริ่มไหลน้อยลงเรื่อย ๆ นับว่าดี แบ่งเป็น 82% เติมเงิน และ 18% รายเดือน
.
ลูกค้าเติมเงิน 32.7 ล้านเลขหมาย ลดลง 1.9 ล้านเลขหมาย ใช้จ่ายเฉลี่ย 183 บาท/เดือน (ใช้อยู่ระดับนี้มานานแล้ว)
.
ลูกค้ารายเดือน 7.4 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้น 960,000 เลขหมาย ใช้จ่ายเฉลี่ย 581 บาท/เดือน (การใช้จ่ายทรง ๆ ไปทางลง)
.
>> ถ้าดูเปรียบเทียบกันจะเห็นไ ด้คร่าว ๆ ว่า ลูกค้าจากเติมเงินลดลง 2 คน ได้มาเป็นรายเดือน 1 คน และรายเดือนใช้เยอะกว่า 3.2 เท่า อย่างนี้ถือว่าดี รายได้ทั้งปีน่าจะเติบโต
.
2. AIS Fiber Internet ตอนนี้มีลูกค้า 521,200 ราย เพิ่มจากปีที่แล้ว 2 แสนราย ครอบคลุม 50 จังหวัด แต่ถ้าดู QoQ ได้ลูกค้าใหม่ชะลอลงเพราะว่ าเก็บค่าแรกเข้า ให้ส่วนลดน้อยลง แต่ไปให้บริการแบบแพคเกจพ่ว งกับมือถือแทน คืออยากสกรีนลูกค้าที่มีคุณ ภาพมากขึ้น และรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 635 บาท (เดี๋ยวก็จะมี CSL เข้ามาช่วยเสริมทัพในปีนี้)  >> มุมมองส่วนตัวผมคิดว่ากลยุท ธ์นี้ไม่น่าจะเหมาะกับการที ่ต้องการสร้างฐานลูกค้าในช่ วงเริ่มต้น ไม่งั้นคนที่ใช้ 3BB หรือ TRUE ก็คงไม่มีแรงจูงใจย้ายมาเพร าะแพงกว่า
.
========================== ======
.
** ผลประกอบการรายปี **
.
ปี 2557 ยอดขาย 149,329 ล้านบาท กำไรสุทธิ 36,033 ล้านบาท
ปี 2558 ยอดขาย 155,276 ล้านบาท กำไรสุทธิ 39,152 ล้านบาท
ปี 2559 ยอดขาย 152,150 ล้านบาท กำไรสุทธิ 30,667 ล้านบาท
ปี 2560 ยอดขาย 157,722 ล้านบาท กำไรสุทธิ 30,077 ล้านบาท
.
ADVANC ถือว่าเก่งที่รักษาระดับยอด ขายและกำไรไว้ได้ (ต่างกับ DTAC ที่ทั้งยอดขายและกำไรลดลงมา กมาย) โดยยอดขายปีนี้ที่เพิ่มมาปร ะมาณ 5,600 ล้านบาท มาจาก
..
ที่เพิ่มคือรายได้ Data 12,200 ล้านบาท AIS Fiber 2,300 ล้านบาท และขายมือถือได้ 800 ล้านบาท
..
หักลบกับรายได้ Voice ที่ลดลง 8,400 ล้านบาท และรายได้ค่าเชื่อมโครงข่าย  (IC) 1,300 ล้านบาท
.
แต่ทว่าต้นทุนกลับเพิ่มขึ้น  11% หรือราว ๆ 10,000 ล้านบาท หลัก ๆ เลยก็มาจากค่าตัดจำหน่ายใบอ นุญาต ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเสา 4G และก็ยังมีค่าต้นทุนโครงข่า ยที่เป็นพันธมิตรกับ TOT เพิ่มมาอีก นี่ยังโชคดีที่ได้ลดค่าธรรม เนียมใบอนุญาตจาก กสทช. ลงมา
.
ทำให้ตอนนี้ GP ลดลง 5% มาอยู่ที่ 65,000 ล้านบาท ซึ่งแน่นอนครับ ใช้สูตรเดียวกับ DTAC คือลด SG&A ลงไป 16% ช่วยได้ 4,000 ล้านบาท จากการลดแคมเปญการตลาดลง และมีรายได้อื่น คือ รายได้จากบัตรเงินสดที่หมดอ ายุมาเพิ่มอีก 170 ล้านบาท
.
แต่สุดท้ายก็ยังไม่พอกำไรสุ ทธิเลยลดลง 1.9%
..
** จ่ายปันผลลดลงเยอะ **
.
1) จากเดิมจ่าย 100% ของ EPS ตอนนี้ลดลงเหลือ 70%
.
2) ดูย้อนหลังไปปี 58 ปันผล 14 บาท (8% Yield) ปี 59 ปันผล 10 บาท (8.8% Yield) ปี 60 จ่ายเหลือ 7.08 บาท คิดเป็น 3.7% Yield จากราคาวันนี้ที่ 192 บาท คือลดลงแบบน่าใจหาย และกลายเป็นว่า ADVANC ไม่ได้เป็นหุ้นปันผลดีอีกต่ อไป
..
สรุป ADVANC ในแง่ลูกค้าถือว่าทำได้ดีขึ ้นในการเปลี่ยนลูกค้าเติมเง ินมาเป็นรายเดือนและทำให้รา ยได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการใช ้งาน DATA ที่เป็นแนวโน้มในอนาคต แต่ว่าต้นทุนต่าง ๆ และค่าเสื่อมยังคงกดดันอยู่  ก็เลยต้องอาศัยลดค่าใช้จ่าย การตลาดลง ทำให้ยังพอประคับประคองกำไร ไว้ได้ ส่วน AIS FIBER ก็ถือว่าลูกค้าได้เพิ่มมาเย อะ แต่เริ่มชะลอตัวจากการที่ให ้ส่วนลดน้อยลง คือ ถ้าใครอยากถือยาว ๆ ADVANC ก็คงเป็นตัวเลือกที่ดีในอุต สาหกรรมนี้ แต่ถ้าต้องการปันผลด้วย ที่ระดับราคานี้อาจได้ไม่มา กพอ
.
#ADVANC #สรุปงบการเงิน #วิตามินหุ้น
Credit รูปจาก Yuanta