== รีวิวหนังสือ “สงครามที่ไม่มีวันชนะ” == ประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเชื้อโรค .

หนังสือเล่มล่าสุดของคุณหมอ  ชัชพล เกียรติขจรธาดา ผู้เขียนหนังสือขายดีอย่าง 500 ล้านปีของความรัก, ทำไมเราเลี้ยง PIG แต่กิน PORK คุณหมอเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเรื ่องราวยาก ๆ ของวิชาวิทยาศาสตร์และการแพ ทย์ออกมาเป็นภาษาง่าย ๆ ผูกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้ชวนติดตามน่าอ่านจนวาง ไม่ลงเลยทีเดียว

หนังสือเล่มนี้เป็นมหากาพย์ แห่งสงครามของมนุษย์กับเชื้ อโรค เริ่มตั้งแต่เมื่อ 3,000 ปีที่แล้ว ที่เราเชื่อกันว่า การเจ็บป่วยเป็นเรื่องของกา รลงโทษจากพระเจ้า และนักบวชคือผู้รักษาด้วยกา รให้คนเจ็บชำระล้างร่างกายแ ละจิตใจ พร้อมทั้งให้ไปนอนที่วิหาร เผื่อว่าเทพเจ้าจะมารักษาเร าในฝัน
.
เรื่องราวก็ดำเนินต่อมาถึงย ุคของความเชื่อว่าการรักษาโ รคคือการรักษาสมดุลภายในที่ มีของเหลว 4 อย่าง และสมดุลภายนอก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสัญ ลักษณ์ไฟหมุน ๆ สีขาวแดงหน้าร้านตัดผม
.
เรื่องราวในยุคต่อมาเพิ่งเก ิดขึ้นเมื่อ 300 ปีที่ผ่านมานี่เอง คือ การค้นพบ “ทฤษฎีเชื้อโรค” ของพ่อค้าผ้า ซึ่งเป็นการเปิดโลกใบใหม่ที ่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน พร้อมกับการค้นพบ “ยาปฏิชีวนะ” ที่จะมาจัดการกับเชื้อโรค แต่เรื่องราวการต่อสู้ก็ไม่ ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไร อยากให้ลองไปอ่านกันเอาเองค รับ
.
นอกจากนี้ ในหนังสือ ยังได้พาเราไปรู้จักกับบุคค ลที่เราคุ้นเคยกันดีในหนังส ือเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธย มอย่าง หลุยส์ ปาสเตอร์ ที่ค้นพบเชื้อโรคจากไวน์เปร ี้ยว หรือ อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิ่ง ผู้ค้นพบยาเพนนิซิลลิน ซึ่งเชื่อมั้ยครับว่าเจ้ายา ตัวนี้เป็นกุญแจสำคัญของชัย ชนะในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย หรือแม้แต่หมอลิสเตอร์ ผู้เป็นที่มาของน้ำยาบ้วนปา ก “ลิสเตอรีน”
.
==========================
.
นอกจากความรู้เรื่องเกี่ยวก ับเชื้อโรค การต่อสู้ และข้อดีข้อเสียของยาปฏิชีว นะแล้ว ผมยังได้ข้อคิดสำหรับการลงท ุนอีกด้วยครับ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
.
1) ความเชื่อ เป็นตัวกำหนดรูปแบบการดำเนิ นชีวิตหรือการลงทุน
.
เมื่อก่อน มนุษย์เชื่อว่า ความเจ็บป่วยคือการโดนลงโทษ จากพระเจ้า การลงทุนก็เช่นกัน เราก็มักจะเชื่อว่า ถ้ากำไรเติบโต ราคาหุ้นจะสนองตอบไปในทางเด ียวกัน และทำให้ P/ E เป็นวิธียอดนิยมที่นักลงทุนใช้ ในการประเมินราคาหุ้นกัน หรือ ความเชื่อที่ว่า Fund Flow จากต่างชาติ จะให้ SET ขึ้น ความเชื่อที่ว่าหุ้นทุกตัวม ีคนดูแล เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือสิ่งที่เป็นความ เชื่อและทำให้เกิดการเปลี่ย นแปลงของราคาในแต่ละวัน
.
2) ความล้มเหลวจากการทดลองซ้ำแ ล้วซ้ำเล่าทำให้เกิดความสำเ ร็จ
.
ในหนังสือจะเล่าให้เราฟังอย ู่บ่อยครั้งว่านักวิทยาศาสต ร์ หรือคุณหมอหลายคน ทดลองเป็นแรมปี เป็นพัน ๆ ครั้ง จนกว่าจะค้นพบเชื้อโรค หรือ ยาปฏิชีวนะ ซี่งก็ไม่ต่างอะไรกับการลงท ุนที่เราต้องพยายามเรียนรู้  ลองผิดลองถูก หลายต่อหลายครั้งจนกว่าจะปร ะสบความสำเร็จ ไม่มีใครที่จะได้กำไรกันง่า ย ๆ ตั้งแต่วันแรก
.
3) การต่อยอดจะนำมาซึ่งสิ่งที่ ดีกว่า
.
ใครจะไปคิดว่าการค้นพบสิ่งม ีชีวิตเล็ก ๆ ทีทำให้เบียร์บูด และไวน์เปรี้ยว จะทำให้เกิดการต่อยอดว่าเป็ นสิ่งเดียวกับการที่บาดแผลบ ูดเน่า และค้นพบเชื้อโรค รวมถึงวิธีการรักษา ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการถ่ายทอ ดความรู้ลงวารสารการแพทย์ การทดลองจากหนู กระต่าย และสัตว์ต่าง ๆ เช่นกันก็ไม่ต่างจากการลงทุ นที่เราอ่านหนังสือ ทดลองซื้อหุ้นด้วยตัวเอง ต่อยอดความคิดของคนเก่ง ๆ จนค้นพบวิธีการลงทุนที่ตัวเ องถนัดในที่สุด
.
4) เชื้อโรคมีการปรับตัวเพื่อต ่อสู้กับมนุษย์อยู่เสมอ
.
การค้นพบยาปฏิชีวนะ ทำให้มนุษย์เชื่อว่าจะสามาร ถเอาขนะเชื้อโรคได้ แต่แท้จริงแล้ว มันเก่งกว่าที่เราคิด ยิ่งใช้ยามากขึ้นและพร่ำเพร ื่อทำให้เกิดการ “ดื้อยา” ได้มากขึ้น การลงทุนก็เช่นกัน เราคงไม่สามารถมียาวิเศษหรื อสูตรลัดในการลงทุนที่จะชนะ ได้ในทุกครั้งหรือในหุ้นทุก ตัว เราต้องทำความเข้าใจว่าหุ้น แต่ละตัวมีเรื่องราวหรือรูป แบบการลงทุนที่ต่างกัน และต้องคอยพัฒนาฝีมือตัวเอง ไปเรื่อย ๆ ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ต ่าง ๆ
.
ขอแนะนำหนังสือดี ๆ เล่มนี้ที่ไม่อยากให้พลาด เพราะไม่เพียงแต่จะทำให้เรา เข้าใจเรื่องราวของเชื้อโรค และการต่อสู้ที่ยังไม่มีวัน จบของมนุษย์ พี่หมอยังได้สอดแทรกประวัติ ศาสตร์ แนวคิดของผู้คน ที่เราสามารถเอามาใช้ในการล งทุนหรือการดำเนินชีวิตได้เ ป็นอย่างดีครับ ใคสนใจลองไปถามที่เพจ 500 ล้านปี bookshop
.
ขอบพระคุณพี่หมอ Chatchapol Kiatikajornthada ที่เขียนหนังสือดี ๆ มาให้อ่านกันครับ