คนจีนไม่ค่อยมาไทย แล้วไปเที่ยวที่ไหนกัน

ข้อมูลจาก JTB Tourism Research & Consulting มีสรุปไว้ว่าใน 1 ปี ตั้งแต่ กรกฎาคม 2018 – มิถุนายน 2019 คนจีนเดินทางไปเที่ยวในเอเชีย 95 ล้านคน และประเทศ 5 อันดับแรกที่ไปคือ
.
ฮ่องกง 52,470,000 คน
ไทย 10,320,000 คน
ญี่ปุ่น 8,740,000 คน
เกาหลีใต้ 5,330,000 คน
เวียดนาม 4,980,000 คน
..
แต่ถ้าดูในแง่การเติบโต จะเห็นว่า คนจีนมาไทยแบบโตน้อยลงเรื่อย ๆ แต่ว่าไปที่เกาหลี ฮ่องกง ญี่ปุ่น เวียดนาม มากขึ้น
.

.
ประเทศที่น่าสนใจคือ ญี่ปุ่น ที่มีการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มมากถึง 8 เท่า ใน 10 ปี โดยเพิ่มมาก ๆ ในช่วง 4-5 ปี หลังจากลดความยุ่งยากของการให้วีซ่า และเริ่มให้มีฟรีวีซ่าเมื่อต้นปี
..
จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาญี่ปุ่น
.
ปี 2008 จำนวน 1,001,416 คน
ปี 2009 จำนวน 1,006,085 คน
ปี 2010 จำนวน 1,412,875 คน
ปี 2011 จำนวน 1,043,246 คน
ปี 2012 จำนวน 1,425,100 คน
ปี 2013 จำนวน 1,314,437 คน
..
ปี 2014 จำนวน 2,409,158 คน
ปี 2015 จำนวน 4,993,689 คน
ปี 2016 จำนวน 6,373,564 คน
ปี 2017 จำนวน 7,355,818 คน
ปี 2018 จำนวน 8,740,000 คน
.
เมื่อก่อนคนจีนมาเที่ยวญี่ปุ่นเรื่อย ๆ เพิ่มปีละประมาณแสนคน แต่หลังจากที่มีการลดความยุ่งยากในการขอวีซ่า คนจีนมาเพิ่มขึ้นมากปีละประมาณล้านคน และค่อนข้างไปเที่ยวตามที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ อย่างโตเกียว โอซาก้า (แต่จะไปน้อยทางโอกินาวา คิวชู)
..
มีการคาดการณ์กันว่า ปี 2019 จะมีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้นเป็น 9,500,000 คน และจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าญี่ปุ่นทั้งหมดเป็น 33.5 ล้านคน
..
ดูจากตัวเลขแล้ว อีกไม่นานคนจีนอาจจะไปเที่ยวญี่ปุ่นมากกว่าประเทศไทย
.
เราคงต้องมาวางแผนกันว่ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของเราจะทำอย่างไรดี เมื่อเห็นภาพว่าคนจีนเริ่มไปที่อื่นกันมากขึ้น
..
#ท่องเที่ยว #จีน #ญี่ปุ่น #ไทย #วิตามินหุ้น
source : JTB Tourism Research & Consulting
https://www.tourism.jp/en/tourism-database/stats/