กลยุทธ์การเติบโต Ansoff’s Growth Matrix

เนื่องจากตลาดยังลงแรง เราแนะนำให้ปิดหน้าจอแล้วมาคุยความรู้กันต่อจากเมื่อวานดีกว่าครับ
.
ผู้ที่คิดค้นทฤษฎีนี้ขึ้นมา คือ Igor Ansoff โดยบอกว่าการเติบโตของบริษัทมาจาก 2 ปัจจัยคือ ตัวสินค้ากับตลาดหรืออีกนัย คือลูกค้า แล้วก็บอกต่อว่า สินค้าแบ่งได้เป็นสินค้าเก่ากับสินค้าใหม่ แล้วก็เลือกว่าจะเอาไปจับลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ นำมาไขว้กันเป็นตารางได้ 4 แบบ ซึ่งจริง ๆ แล้วมันเป็นเฟสของการเติบโต  เดี๋ยวยกตัวอย่างด้วย TKN นะครับจะได้เห็นภาพ

** เฟสที่ 1 : ขายสินค้าเก่า ให้ลูกค้าเก่า (Market Penetration) **
.
จุดเริ่มต้นของ TKN มาจากคุณต๊อบไปทอดสาหร่ายแล ้วเอาไปวางขายใน 7-11 แบบนี้สินค้าเก่าคือสาหร่าย ทอด และลูกค้าคือคนที่เดินเข้าม าซื้อของใน 7-11 นี่ถือเป็นเฟสแรกของบริษัท การเติบโตในขั้นตอนนี้ทำแบบ นี้ครับ
.
สร้างการรับรู้โดยคุณต๊อบไป ซื้อสายแขวนใส่สาหร่ายให้เด ่นชัดขึ้น มีทำโฆษณาต่าง ๆ
.
สร้างการทดลอง โดยลดราคา หรือแจกตัวอย่างให้ชิม
.
สร้างการซื้อซ้ำ โดยมีโปรโมชัั้นเรื่อย ๆ ยิงหนังโฆษณาให้เห็นบ่อย ๆ จะได้จดจำแบรนด์ได้
.
เฟสนี้จะเป็นการสร้างการรับ รู้ การทดลอง การซื้อซ้ำ ซึ่งก็จะทำผ่านการโฆษณา โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
.
** เฟสที่ 2 : ขายสินค้าเก่า ให้ลูกค้าใหม่ (Market Development) **
.
พอสาหร่ายทอดเริ่มขายดี คุณต๊อบเลยขยายไปขายที่ Tesco, Big C, Tops, ร้านโชว์ห่วย เปิดเถ้าแก่น้อยแลนด์
.
.. ขายในประเทศดี ก็ออกไปต่างประเทศบ้าง เริ่มจากไปสิงคโปร์ ไปพลิกถุงขนมดูว่าใครเป็นตั วแทนจำหน่ายแล้วก็โทรไปคุยก ับเค้า แล้วก็ขยายไปเรื่อย ไปจีน ไปสหรัฐฯ
.
เฟสนี้ ทางการตลาด คือ การขยาย Distribution ให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น
.
** เฟสที่ 3 : ขายสินค้าใหม่ ให้ลูกค้าเก่า (Product Development) **
.
จากการที่คุณต๊อบสำรวจตลาดเ องตลอดเวลา ก็พบว่าลูกค้าบางคนเบื่อสาห ร่ายรสชาติเดิม ๆ หรือบางคนกลัวอ้วนจากการทอด ด้วยน้ำมัน จีงเป็นที่มาของสาหร่ายอบ สาหร่ายย่าง สาหร่ายเทมปุระ และอีกหลากหลายสาหร่าย
.
เฟสนี้เป็นการสร้างความ Loyalty ให้กับแบรนด์ ผ่านความใหม่ของสินค้า ทำให้เกิดการซื้อซ้ำ ซื้อบ่อย และไม่เปลี่ยนไปหาแบรนด์อื่ นได้ง่าย ๆ
.
** เฟสที่ 4 : ขายสินค้าใหม่ ให้ลูกค้าใหม่ (Diversification) **
.
คุณต๊อบเริ่มคิดต่อว่า เราจะทำอะไรต่อดีนะ ตลาดใหม่ก็ไปแล้ว สินค้าใหม่ก็ออกเยอะแล้ว ทุกอย่างดูไปได้ดีตามแผนที่ วางไว้ เลยคิดว่าเรามาแตกแขนงไปทำอ ย่างอื่นบ้างดีกว่า แรก ๆ ขายขนมปังกรอบ แล้วตอนนี้มาขาย Whey Protein คือ เรียกได้ว่าฉีกแนวออกไปจากส าหร่ายเพื่อจับคนอีกกลุ่มนึ งเลย

อันนี้คือตัวอย่างให้เห็นภา พกลยุทธ์การเติบโตว่าเริ่มต ้นมาจากไหนและสามารถพัฒนาไป อย่างไร เพื่อที่จะทำให้เราได้เข้าใ จว่าหุ้นที่เราสนใจกำลังทำอ ะไรอยู่ ตัวอย่างอื่น
ๆ ก็เช่น
.
HMPRO กำลังขยับมาสู่เฟส 2 โดยการตั้ง HMPRO S ขนาดเล็ก เปิดในห้าง มาจับกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้ น
.
RS กระโดดไปเฟส 4 จากธุรกิจเพลงไปทำเครื่องสำ อาง
.
บางธุรกิจ เช่น พวกรับจ้างผลิต พวกสินค้า commodity ก็ทำแค่เฟสแรกเฟสเดียวจบก็ม ีนะครับ
.
เพราะฉะนั้นโดยสรุป Ansoff’s Growth Matrix เป็นการบอกให้เรารู้ว่า แบรนด์ไหนกำลังอยู่ในพัฒนาก ารขั้นตอนไหน ซึ่งสิ่งทีเราควรดูคือ บางแบรนด์เฟสแรกยังไม่แข็งเ ลย กระโดดไปต่างประเทศ ไปออกสินค้าใหม่ หรือไปเฟสสุดท้ายสร้างโรงไฟ ฟ้าแล้ว แบบนี้จะทำให้เราได้เข้าใจธ ุรกิจเค้ามากขึ้น
.
ป.ล. ช่วงนี้ตลาดหุ้นกำลังปรับจา กเฟสเขียวมาเฟสแแดง อากาศก็จะค่อนข้างหนาวเย็นห น่อย รักษาสุขภาพพอร์ตกันด้วยครั บ